Hoppa till innehållet

Lyckocirklar får elever att lära sig mer

Publicerad: 2 maj 2016

Psykisk ohälsa ökar bland landets 10-14-åringar. Samtidigt visar internationella mätningar på sjunkande skolresultat. I en doktorsavhandling av Luleåforskaren Ylva Backman berättar 200 elever i fyra norrbottniska grundskolor om sina upplevelser av villkor och samband mellan lärande och välbefinnande i skolan.

– Eevernas svar visar på nya idéer  om vad som
påverkar lärande och välbefinnande positivt, säger Ylva Backman. Till exempel att lärandesituationer utanför den ordinarie skolmiljön, på studiebesök, friluftsdagar och liknande, är positiva för pro-socialt beteende och hur man mår i skolan, vilket även påverkar lärandet.

– Svaren tyder även på att fysisk aktivitet upplevs som viktigare för lärandet i teoretiska ämnen än för praktiska ämnen.

Utifrån svaren identifierar Ylva Backman s k dubbelriktade crossovereffekter eller lyckocirklar. Det handlar om att eleverna upplever subjektivt välbefinnande eller lycka när man lär sig nya saker, engagerar sig, har intressanta lektioner och
när skolkamrater mår bra.

I motsatt riktning säger man att må bra i skolan leder till bättre lärande, större engagemang
osv. Eleverna har svarat på skriftliga frågor där de dels berättar om när de hade det bra i skolan, dels om sådant som de tror stödjer lärandet om de själva fick bestämma.

24 intervjuer med frågor om hur eleverna är mot varandra i skolan, etiska dilemman och hur man bör agera kompletterar de skriftliga frågorna.

– Att välbefinnandenivån, specifikt bland elever mellan 10–14 år, sjunker har fallit lite i glömska i skoldebatten, menar Ylva Backman. Elevernas svar visar att relationen mellan lärande och hur man mår i skolan är komplex. Att fråga elever hur de upplever detta är viktigt i fortsatt
forskning. Deras resonemang, som bygger på en annan vardag än lärarnas, ger nya hypoteser och överensstämmer även i hög grad med tidigare forskning.