Hoppa till innehållet
Foto: Sofia Stridsman
Anna Edin, Nordea, och Luleå tekniska universitets Marcus Liwicki. Foto: Sofia Stridsman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Marcus Liwicki får Nordeas vetenskapliga pris 2019

Publicerad: 4 november 2019

Luleå tekniska universitets professor i maskininlärning Marcus Liwicki är 2019 års mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

– Jag är väldigt hedrad över att få detta pris. Det betyder mycket för mig och visar att vi är på rätt väg med våra initiativ till forskning och innovation inom tillämpad AI. Jag vill dela utmärkelsen med hela forskargruppen för maskininlärning och alla medlemmar i AI-teamet på Luleå tekniska universitet, säger Marcus Liwicki.

Nordeas vetenskapliga pris inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas forskare vid Luleå tekniska universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom områden som av betydelse för bankens verksamhet. Prissumman är på 100 000 kronor.

Använda AI för att utveckla verksamhet

– Nordea är den största finansiella aktören på den nordiska marknaden och vi ser det både som en möjlighet och en skyldighet att ligga längst fram vad gäller tekniska innovationer och lösningar. En viktig del i det är att nyttja artificiell intelligens för att utveckla vår verksamhet inom olika områden. Det känns därför ytterst relevant och väldigt värdefullt att få överlämna Nordeas vetenskapliga pris till en världsledande forskare inom detta område. Jag ser fram emot Marcus fortsatta forskning med stor spänning och nyfikenhet, säger Anna Edin, marknadsområdeschef Nordea.

Utöver marknadsområdeschef vid Nordeas kontor i Luleå utgörs priskommittén av rektor samt dekaner vid tekniska och filosofiska fakultetsnämnderna vid Luleå tekniska universitet.

Motiveringen för 2019 års pristagare lyder:

”Professor Marcus Liwicki är ämnesföreträdare för forskningsämnet maskininlärning vid Institutionen för system- och rymdteknik. I sin forskning har han utvecklat en metod för textanalys som överträffar övriga produkter levererade av flera globala storföretag. Genom professor Liwicki är Luleå tekniska universitet världsledande inom chatbots och tekniker för intentionsklassificering, vilket har stora möjligheter att bli väldigt viktigt för framtidens kundbemötande inom flertalet branscher, inklusive Nordeas.

Professor Liwicki har mycket generöst interagerat med flera ämnen och skapat en plattform för artificiell intelligens vid universitetet. Hans forskargrupp har stor potential att expandera de närmsta åren. Han är handledare för ett flertal doktorander. Han är en av ledarna för institutionens långsiktiga satsning på att etablera en så kallad Digital Innovation Hub där flertalet aktörer kommer att erbjuda tjänster inom artificiell intelligens med syfte att utveckla företagens nyttjande av artificiell intelligens för att utveckla sina verksamheter.

Hans vetenskapliga produktion är excellent, och hans expertkunskap flitigt efterfrågad. Detta har lett till att professor Liwicki uppmärksammades på RISE of AI Conference i Berlin i våras genom att listas som en av de 50 mest inflytelserika AI-forskarna i världen.”

I media:

Taggar