Hoppa till innehållet
Foto: Mostphotos
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Minskar tågförseningar i Sverige

Publicerad: 12 september 2016

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet har utvecklat nya banbrytande spårväxlar som kan göra tågen på Sveriges järnvägar punktliga igen. Tester av spårväxlar baserat på det nya konceptet är inplanerade av Trafikverket på svenska järnvägar 2017.

– De nya spårväxlarna är enklare att underhålla eftersom en stor del av reparationerna kan göras i en verkstad samtidigt som tågen fortsätter att rulla obehindrat på spåren. Detta tack vare den nya flexiblare och starkare konstruktionen, säger Jan Lundberg, professor i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet som utvecklat det nya spårväxelkonceptet.

Trafikverket mycket positivt

Trafikverket som finansierat forskningen av den nya spårväxeln tror mycket på det nya konceptet som bedöms ha god potential att minska underhållsbehovet av spårväxlar vid svenska järnvägar. Det innebär att underhållskostnader kan reduceras och det blir färre tågförseningar. Trafikverket ser fram emot att börja testa delar av det nya konceptet på en spårväxel i svensk järnvägstrafik under 2017.

 – Jag tror på konceptet för den nya spårväxeln. Vi har fått fram en spårväxel som är hållbar över tid, en stabil produkt som klarar belastning och förbättrar dess livslängd. Nu ska delar av konceptet testas på svenska järnvägar under 2017. Prototypen är inte färdig ännu, säger Arne Nissen, spårtekniker vid Trafikverket.

Krånglande växlar bakom förseningar

I dag är krånglande spårväxlar en av de vanligaste orsakerna till försenade och inställda tågresor för resenärer och pendlare i Sverige. Dåliga spårväxlar står för ungefär 25 procent av alla förseningar i svensk tågtrafik. Underhållet av dagens spårväxlar innebär en av de enskilt högsta kostnaderna för Trafikverket när det gäller befintliga järnvägar i Sverige och har varit ett problem för myndigheten i många år. Särskilt på högbelastade tåglinjer blir underhållskostnaderna stora i dag på grund av att tågfrekvensen tvingar fram omfattande underhållsåtgärder. Tågförseningar har kommit att bli ett vardagligt och stort problem för tågresenärer på dessa sträckor.

Tågen rullar samtidigt som växeln lagas

Det svenska järnvägsnätet har över 15 000 spårväxlar varav Trafikverket ansvarar för 12 000. En typisk spårväxel kan vara 65 meter lång. Fel i spårväxlar leder till tågförseningar. En spårväxel utsätts för höga krafter i vertikalt och i sidled när ett tåg passerar. Dessa krafter påverkar funktionen hos spårväxeln och det krävs återkommande underhåll för att inte fel ska uppstå. En mer stabil konstruktion leder till ett lägre underhållsbehov, längre livslängd och färre fel.

Det som gör den nya spårväxeln unik är att tågen kan fortsätta att rulla enligt tidtabell, samtidigt som reparationsarbetet av växlarna pågår. Detta tack vare de nya spårväxlarnas speciella koncept. Den nya banbrytande spårväxeln får även längre livslängd tack vare en starkare konstruktion.

Den spårväxeltillverkare som deltagit i utvecklingsarbetet bedömer det nya konceptet som mycket värdefullt och relevant.

I media

Taggar