Hoppa till innehållet
Yvonne Aitiomäki, forskare, bionanokompositer
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Morot omvandlas till grönt supermaterial

Publicerad: 13 april 2016

Morötter, räk- och pappersrester blandas med plast till lätta starka och nedbrytbara nanokompositer av forskare vid Luleå tekniska universitet. På sikt tror forskarna att bionanokompositer kan ersätta glasfiber.

Medicinska tillämpningar, paketeringsmaterial, material till lättviktsbilar och vattenreningsfilter  är några exempel på områden där bionanokompositer kan användas.

Bionanokompositerna som Luleåforskarna utvecklar tillverkas av cellulosafibrer som bryts ned till nanonivå och blandas med plast. Cellulosa utgör huvuddelen i växters cellväggar och är den vanligaste organiska substansen i naturen.

Luleåforskarna experimenterar med olika slags cellulosafibrer. Ett exempel är morotsmaterial som bryts ned till nanonivå betydligt snabbare jämfört t ex med björkmassa.

– Stora områden med plast flyter omkring i världshaven och även utanför vår kust. Plasten hamnar till sist i vår mat och i våra kroppar. Det behövs bara en liten mängd nanocellulosa för att förstärka plast och tillgången på material är mycket god samtidigt som pappersindustrin är mycket intresserade av det vi gör, säger forskaren Yvonne Aitomäki, Luleå tekniska universitet.  

Med ultrafin malning bryts cellulosan ned och blandas med vatten till en flytande nanofiberlösning som blandas med plast.  För att få plasten att fästa i cellulosalösningen torkas nanocellulosan på olika sätt.

Att minimera energiåtgången i nedbrytningsprocessen av cellulosafibrerna är en viktig uppgift för forskarna. Med hjälp av ljus mäts partikelstorleken on-line. Metoden gör det möjligt att snabbt kunna sen när partikelstorleken är rätt så att processen kan avbrytas för att minska energiåtgången.

– Nästa steg är nu att få fram nanocellulosa på ett effektivt sätt. Det måste gå fortare, bli enklare och ske med minimal energiåtgång för att industrin ska kunna tillverka materialet storskaligt, säger Yvonne Aitomäki.