Nära 1,6 miljoner till LTU för Jämställdhetsarbete

Publicerad: 3 november 2009

Luleå tekniska universitet tilldelades på tisdagen 1 578 198 kronor att användas till genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning. Det är delegationen för jämställdhet i högskolan, som leds av LTUs förre rektor Pia Sandvik Viklund, som delat ut totalt 25 miljoner kronor till 14 lärosäten i landet och till Sveriges förenade studentkårer.

- Min förhoppning är att de resurser som nu tillförs universitet och högskolor, ska bidra till att frigöra all den kunskap och det engagemang som vi vet finns inom akademin, säger Pia Sandvik Viklund, delegationens ordförande.

För Luleå tekniska universitet handlar det om att utveckla en genusmedveten och hållbar kompetensförsörjningsprocess. Avsikten är att jämna ut en sned könsfördelning som innebär att andelen kvinnliga professorer bara är 13 % idag. Utgångspunkten för det projekt vid LTU som fått pengar av delegationen, är att andelen kvinnliga professorer inte bara betraktas som viktig ur ett jämställdhetsperspektiv, utan också ur ett kvalitetsperspektiv.

Det är ett interaktivt arbete som ska ske inom ramen för projektet, vilket innebär att hela kompetensförsörjningsprocessen betraktas som ett innovationssystem. Alla de aktörer som på olika sätt är inblandade i rekryterings- och befodringsprocesser inom LTU, inräknat projektets team, ska delta i utvecklingsarbetet. Arbetet ska pågå under 2010 och 2011, bland annat med siktet inställt på en ökad andel kvinnliga professorer.