Fjärrvärmeanvändaren Curt Johansson testar Saber Foto Martin Wallmark, CDT

Ny teknik för energibesparing utvecklas vid LTU

Publicerad: 17 december 2009

Luleå tekniska universitet går i spetsen för forskning som ska minska energianvändning i hemmet, vilket är en utmaning för både fastighetsägare och konsumenter. Just nu pågår tester bland fjärrvärmekunder i Luleå. Det handlar om att ta reda på HUR energi används i hemmet, vilket gagnar såväl plånbok som miljö.

- Vi vet alla att vi på olika sätt kan bidra till ett grönare samhälle och i slutänden är det upp till var och en att agera och ändra vårt beteende, säger Arne Gylling som är projektledare hos Centrum för distransöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet.

Han leder ett projekt kallat Saber, som också är namnet på ett mätsystem som kopplas till en fastighets energimätare och till Internet där man via en webbsida bl a kan se sin egen energiförbrukning och få information om hur man kan påverka och sänka den.

Just nu pågår test av mätutrustning som bygger vidare på forskningsresultat från Luleå tekniska universitet. 50 privathushåll med fjärrvärme, spridda i Luleå och senare ytterligare 50 provanvändare i övriga Sverige ska inom projektet få vara med och utveckla teknik för energibesparing. I projektet, som finansieras av Vinnova, samarbetar CDT och forskare vid LTUs avdelning för Informatik med de Luleåbaserade företagen KYAB och Rubico.

- Saber är ett projekt som vill öka kunskapen hos privatpersoner, samtidigt som vi ser nya affärsmöjligheter kring IT och miljö för de medverkande företagen, säger Arne Gylling.