Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny teknik renar gas från koldioxid

Publicerad: 31 december 2012

Koldioxidutsläpp som ständigt ökar är det största hotet mot vår miljö. Med nya effektiva processer där joniska lösningar används för att fånga in och separera koldioxid från fossileldade kraftverk och för att rena bland annat syntesgas, biogas,vill forskaren Xiaoyan Ji vid LTU minska kostnaderna för koldioxidseparering.

Trots att miljön hotas ökar fortfarande användningen av fossila bränslen vid produktion av energi- och värme och vid tillverkning av fordonsbränslen. Den teknik som idag används för att rena och fånga in koldioxid i gaser, t ex från fossileldade kraftverk, är dyr och läcker även ut så kallade amin. Detta utgör ett hinder för användning av tekniken i stor skala.

Biträdande professor Xiaoyan Ji, Avdelningen för energivetenskap, utvecklar ny teknik för att fånga in och separera koldioxid. Gasblandningar med koldioxid injiceras i en jonisk lösning där en kemisk reaktion gör att koldioxiden stannar kvar i lösningen medan resten av gasen transporteras bort.

Jonlösningens viskositet är en speciellt betydelsefull faktor som påverkar separationsprocessen och som studeras i projektet som finansieras av Vetenskapsrådet. Med bättre kunskap om viskositeten i jonlösningar blir det möjligt att designa separationsprocesser som ger bättre effekt till lägre kostnad.

Målet med forskningen är i ett första steg att utveckla en teoretisk modell som klarlägger samband mellan temperatur, tryck och sammansättning i jonvätskor och hur dessa samband påverkar själva separationsprocessen. Modellen blir grunden för att ta fram en ny energisnål teknik där jonlösningar används för att rena gaser från koldioxid. Forskningen runt jonlösningar finansieras av Vetenskapsrådet.

Taggar