Hoppa till innehållet
Foto: Luleå tekniska universitet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya miljoner till forskning i Bio4Energy

Publicerad: 23 mars 2017

Forskningsmiljön Bio4Energy – som tar fram metoder och verktyg för att göra avancerade biobränslen, gröna kemikalier och smarta biobaserade material, får fortsätta minst till och med år 2020. Programmet får totalt 53 miljoner, varav Luleå tekniska universitet får 20 miljoner.

– Det är fantastisk roligt att få förtroende att driva den strategiska satsningen vidare, att få fortsätta med våra goda samarbeten med parterna i forskningsprogrammet och med alla företag som finns runt Bio4Energy. Vi gör ett viktigt bidrag i arbetet med att gå mot en biobaserad era. Vi har nu en mycket bra samarbetsmiljö, väldigt kreativ och produktiv, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Skogen som råmaterial

Bio4Energy är ett gemensamt nationellt forskningsprogram mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Svenska Lantbruksuniversitet, Innventia, Energitekniskt centrum och Processum. Det finansieras genom regeringens satsning på strategiska forskningsområden.

Bio4Energy är ett svenskt strategiskt bioraffinadericentrum med betoning på forskning som använder skogen som råmaterial för hållbar produktion av energi, nya material och biobränslen. I ett bioraffinaderi är det viktigt att råvaran används så effektivt som möjligt och att restprodukter och överskott av energi användas för andra processer, så att man minimerar belastningen på miljön. Inom Luleå tekniska universitet deltar flera forskningsgrupper och tillsammans möjliggör att ny teknik kan utvecklas och anpassas till innovativ och resurseffektiv användning av skogsråvara.

Bio4Energy utgör ett av 43 strategiska forskningsområden (SFO) utsedda av den förra regeringen med syftet att med inrätta internationellt framstående forskningsmiljöer som kan bidra till lösningen på viktiga samhällsproblem. Bio4Energy representerar området bioenergi och bioraffinaderi, samt levererar eller bidrar till utbildningsprogram speciellt framtagna för att utrusta studenter med kunskap och verktyg för att kunna bygga framtidens bioraffinaderier eller på andra sätt främja en svensk och europeisk bioekonomi.

Kontakt

Ulrika Rova

Ulrika Rova, Professor

Telefon: 0920-491315
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar