Hoppa till innehållet
tåg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya sätt att upphandla ger mer väg och järnväg för pengarna

Publicerad: 17 november 2017

Trafikverkets nya strategier för att upphandla infrastrukturinvesteringar och underhåll ska ge mer väg och järnväg för skattebetalarnas pengar. Luleåforskaren Per Erik Eriksson har, i samarbete med Trafikverket, utvecklat nya riktlinjer för att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Trafikverket köper material och tjänster för 40 miljarder kronor varje och är den största beställaren i den svenska infrastruktursektorn. De har därför en unik möjlighet att främja leverantörernas utveckling av nya produkter och produktionsmetoder. Regeringen ställer också höga krav på att Trafikverket ska driva utvecklingen av infrastruktursektorn, både vad gäller ökad effektivitet i form av mer väg och järnväg för pengarna samt innovation och hållbar utveckling.

Fokus på funktion i stället för detaljstyrning

Trafikverket har initierat ett förändringsarbete genom att testa tre nya olika typer av upphandlingsstrategier för att stärka leverantörernas möjligheter och drivkrafter till innovation och hållbar utveckling.

– Kontrakt där uppdraget är väldigt specificerat bakbinder ofta leverantören och försvårar nya innovativa lösningar.  Trafikverkets nya upphandlingsstrategier ger större möjlighet att upprätta kontrakt med mindre detaljstyrning av de tekniska lösningar man köper, säger Per Erik Eriksson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

I stället ligger fokus på den funktion som ska levereras och på samarbete med leverantören som får större frihet och att utforma effektiva och innovativa lösningar, något som även kräver nya ersättningsformer och samverkansmodeller. De flesta leverantörer, speciellt de större företagen, ser positivt på att Trafikverket utvecklar nya sätt att upphandla som ett komplement till de utförandeentreprenader som traditionellt har varit vanligast.

Ny modell för upphandlingar

Per Erik Eriksson har utvecklat den modell och det ramverk som idag utgör kärnan i Trafikverkets nya upphandlingsriktlinjer.

Modellen ligger därmed som grund för en mycket stor del av Trafikverkets upphandlingar och definierar hur man väljer och skräddarsyr upphandlingsstrategier till projektens unika förutsättningar.  Målet är att främja rätt balans mellan konkurrens och samarbete med leverantörer: ju mer utmanande projektförutsättningar i form av komplexitet och osäkerhet, desto mer fokus på samarbete krävs.

Modellen bygger på många års forskning och intervjuer med beställare, leverantörer och projektörer i fallstudier av många olika typer av byggprojekt, inte bara inom infrastruktursektorn.

Åsa Markström, chef för inköp och logistik på Trafikverket, är positiv till det samarbete som myndigheten har bland annat med Luleå tekniska universitet. En ny beställar- och upphandlingsstrategi och det förändringsarbete som denna ledde till inom Trafikverket, är grunden för samarbetet.

Målet med forskningssamarbetet är att besvara frågor som vilken effekt förändringsarbetet fått på marknaden och om man får mer nytta för verkets investeringar genom ökad produktivitet, innovation och konkurrens på anläggningsmarknaden.  

– Samarbetet med Sveriges samlade forskare med expertis inom upphandling för ökad innovation och hållbarhet inom bygg- och anläggningsbranschen, är mycket viktigt för Trafikverket för att vi ska öka kunskapen om olika upphandlingsstrategiers effekter på marknaden. Trafikverket vill med hjälp av forskningssatsningen skapa en lärande organisation och bransch genom att forskarna arbetar nära oss, och resultaten levereras löpande, säger hon.

I en fortsättning av forskningssamarbetet leder Per Erik Eriksson forskningsprojektet ”Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktursektorn”. Projektet finansieras av Formas, Trafikverket och forskningsplattformen ProcSIBE (“Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment”) och sker i samverkan med Kungliga tekniska högskolan, Linköpings tekniska högskola och Lunds universitet. Total budget för projektet är cirka 22 miljoner kronor över fem år.

Taggar