Hoppa till innehållet

Nya universitetsbiblioteket har öppnat

Publicerad: 22 juni 2020

Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet är färdigt efter ombyggnaden och har öppnat. Universitetsbiblioteket i Luleå räknas efter ombyggnaden som ett av de modernaste forskningsbiblioteken i Sverige.

– Med den fysiska miljön som det nya universitetsbiblioteket erbjuder av pedagogiska lärmiljöer med presentationsstudio, makerspace och active learning classroom (ALC), modern teknik och forskningstorg, så ligger vi helt klart i framkant som forskningsbibliotek i Sverige, säger Kristoffer Palage, bibliotekschef vid Luleå tekniska universitet. 

Det nya biblioteket har 615 sittplatser. Minst hälften av platserna är klassiska studieplatser och består av traditionellt bord och stol med möjlighet att koppla in dator och ladda mobil. Överhuvudtaget ökar den möjligheten enormt i nya lokalerna. Nytt och modernt har fogats ihop med återvunnet när det gäller stil, material och uttryck, något som ger en fin helhet.

– Som rektor är jag förstås oerhört glad att universitetsbiblioteket nu står färdigt och att våra studenter därmed får tillgång till så många nya, moderna och varierande studieplatser. Biblioteket är ett nav vid vårt universitet, för studenter, forskare, lärare och annan personal. Det är en symbolisk och funktionell plats för att söka, inhämta och sprida ny kunskap med god hjälp av våra kunniga bibliotekarier, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

I biblioteket finns bland annat:

  • Två studios, en för visualiseringar och skapande, en för övning och utveckling av presentationsteknik.
  • Forskningstorget, en mötesplats där avhandlingar spikas och också en plats med möjligheter att synliggöra och föra dialog kring forskning och forskningsprocessen
  • Active Learning Classroom, en bokningsbar mindre undervisningslokal med teknik och möblering som möjliggör en studentaktiv pedagogik
  • Självhjälpsområde, här kan besökaren hantera de flesta av sina låneärenden själv, skaffa lånekonto, byta pin-kod, betala förseningsavgift, hämta reserverad bok, söka på karta var i hyllorna boken står, låna, återlämna.

Ett omfattande arbete har gjorts för att organisera ombyggnaden av universitetsbiblioteket och för att kunna ha bibliotekstjänsterna öppna, trots ombyggnaden. Över 220 000  böcker har i samband med ombyggnaden flyttats tillbaka och sorterats in på mer än 4 000 hyllplan och på helt nya platser i biblioteket.

Biblioteket har dock lika många böcker - och tidskrifter digitalt.  Biblioteket är kanske för många synonymt med själva biblioteksrummet men universitetsbiblioteket är mer än så, inte minst genom det digitala biblioteket som har revolutionerat tillgängligheten till bibliotekstjänster. Det är också en del av universitets vision, att genom digitalisering och ny teknik främja nyskapande kunskapsmiljöer - och främja effektiva och tillgängliga servicefunktioner.

Det nya universitetsbiblioteket invigs officiellt, digitalt t10 september.

Kontakt

Eva Nyman

Eva Nyman, Gruppchef, Pedagogiskt stöd och användarsupport

Telefon: 0920-491001
Organisation: Universitetsbiblioteket, VSS Forskningsstöd, vetenskapliga e-resurser och system, Verksamhetsstöd
Kristoffer Palage

Kristoffer Palage, Chef Universitetsbiblioteket

Telefon: 0920-492890
Organisation: Universitetsbiblioteket, Verksamhetsstöd