Rymdcampus i Kiruna (LTU, IRF och EISCAT) Foto Torbjörn Lövgren

Nytt satellitprojekt leds av LTU i Kiruna

Publicerad: 7 december 2009

CloudIce är ett satellitprojekt som kan få stor betydelse och ge bättre klimatprognoser. Det handlar om att utforska moln i jordens atmosfär, som består av ispartiklar och som är viktiga för jordens strålningsbalans. CloudIce leds av ett forskarteam vid Rymdcampus i Kiruna och är ett av flera förslag till den europeiska rymdorganisationen ESA.

Bild på professor Stefan Buehler
LTU Professor Stefan Buehler vid Rymdcampus i Kiruna. Foto: Hans-Olof Utsi.

- Det finns fler förslag som är starka och det är tuff konkurrens, men vi är optimistiska, därför att ESA redan har genomfört flera förberedande aktiviteter för CloudIce, säger LTU professorn Stefan Buehler vid Rymdcampus i Kiruna som leder forskarteamet.

CloudIce deltar i en aktuell utlysning som den europeiska rymdorganisationen ESA gått ut med för att få fram nästa generations satellit (Earth Explorer 8) för att utforska vår egen planet. Enligt planerna ska den skjutas upp 2018. Till sin hjälp med att utveckla CloudIce har forskarteamet i Kiruna ett stort konsortium, där Chalmers tekniska högskola och SMHI ingår, liksom forskare från Frankrike, Tyskland, England, USA och Japan.

CloudIce ska mäta mängden is i moln som påverkar jordens strålningsbalans. Dessa moln är idag inte tillräckligt bra utforskade och är därför en viktig del av osäkerheten i dagens klimatprognoser. Mätningen ska ske med hjälp av en ny sensor som tar emot den termiska strålning som kommer från själva atmosfären. Tekniken liknar den som används i Odin satelliten. Bland annat byggs nu en prototyp av instrumentet, som kan användas på flygplan för att göra likartade mätningar.

- Med prototypen kan vi verifiera att det fungerar som det ska enligt våra simuleringar. Senare planerar vi att använda flygplanet för att utvärdera satellitmätningarna, säger Stefan Buehler.