Hoppa till innehållet
Foto: Patrick Degerman
På bilden, från vänster: Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, och Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå. Foto: Patrick Degerman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt skogligt samarbete ska stärka forskning och utbildning

Publicerad: 13 juni 2019

Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Samarbetet – som omfattar forskning, innovation och utbildning – ska leda till satsningar som säkerställer kompetensförsörjning och stödjer övergången till en biobaserad ekonomi.

– Skogs- och träindustrierna har en nyckelroll för det hållbara samhället och vi är mycket glada över att branschen ser Luleå tekniska universitet som en viktig samarbetspartner. Vi ser fram emot att konkretisera forskningssatsningar, utveckla våra utbildningar inom området och ta vårt ansvar för kompetensutveckling och det livslånga lärandet, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Ett huvudsyfte med samarbetet är att säkerställa att den trämekaniska utbildningen och forskningen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå utvecklas. Universitetet, Skogsindustrierna och Svenskt Trä ska också ta fram en ny modell för det livslånga lärandet, där anställda inom skogs- och träindustrierna kan kombinera arbete och kompetensutveckling.

"Möjliggörare för en hållbar framtid"

– Skogsindustrin är en möjliggörare för en hållbar framtid, genom att tillverka produkter som är alternativ till fossila material. Att öka vår kunskap och stärka både blivande och nuvarande medarbetare i utvecklingen av biobaserade produkter som grund för en växande bioekonomi är verkligen viktigt för oss, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna. 

Som en del av samverkansavtalet kommer Luleå tekniska universitet, Svensk Trä och Skogsindustrierna samfinansiera en professur inom området röntgenskanning, träfysik och digitalisering. 
– Professuren är ett stort steg i utvecklingen av framtidens träindustri, där vi redan innan stocken sågas bestämmer vilka färdiga produkter virket ska användas till, säger Björn Källander, forskningschef vid Svenskt Trä.  

Universitetet ska också utreda förutsättningarna för inrättande av en trämekanisk avslutning i Skellefteå för studenter inom civilingenjörsprogrammen i maskinteknik och arkitektur, liksom för att denna inriktning kan utvecklas till en internationell master.

Skogsindustrierna och Svenskt Trä undersöker möjligheten att bidra med ett antal stipendier för att underlätta rekryteringar av toppstudenter från Europa och tredje land. Genom stark industrisamverkan i kurserna och en återinförd långtidspraktik för masterstudenter och civilingenjörsstudenter ska andelen examinerade ingenjörer som väljer en karriär inom träindustrin ökas. Svenskt Träs medlemmar garanterar då betald praktikplats för dessa studenter.

Stärker akademi och industri

– Satsningen innebär en unik möjlighet till samarbete mellan universitetet, branschorganisationerna och industrin som både stärker den akademiska verksamheten och förbättrar industrins möjligheter att rekrytera personal med hög kompetens, säger Mathias Fridholm, Svenskt Träs affärsområdeschef.  

Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå, välkomnar det nya samverkansavtalet:
– Detta kommer att trygga utvecklingen inom forskning och utbildning inom biobaserade produkter. Det säkerställer även Campus Skellefteå och norra Sverige som ett ledande nav inom trämekanisk utveckling, säger han.

I media:

Taggar