Hoppa till innehållet

Öppet seminarium om innovationer i norr

Publicerad: 30 maj 2018

Luleå tekniska universitet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Nord och riksdagsnätverket Rifo bjöd in till ett öppet seminarium på temat innovationer i norr.

Luleå tekniska universitet har under det senaste decenniet byggt upp starka forskningsmiljöer inom en rad framtidsområden. Några av dem är rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter. En viktig del i utformningen av  forskningsmiljöerna är att de sker i nära samverkan med näringslivet och samhället. 

– De är alla viktiga framtidsområden som är nödvändiga för att vi ska kunna ha ett modernt samhälle. Vi hade inte varit där vi är idag utan samverkan med det omgivande samhället för i deras utmaningar och problem tvingas vi vara innovativa och hitta lösningar, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Under det öppna seminariet gav några av universitetets forskare korta presentationer om utmaningarna och vägen framåt. Tor Björn Minde, adjungerad professor i signalsystem vid Luleå tekniska universitet, berättade om de olika satsningarna som pågår inom utvecklingen av datacenter.

– Vi vet att norra Sverige är viktigt för hela landet. För att vi ska bli konkurrenskraftiga behöver vi bli duktiga på artificiell intelligens och vi har därför satt igång mycket kopplat till det.  

Samverkan som motor

Reza Emami, professor i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet, föreläste om det paradigmskifte som sker inom rymdindustrin där utvecklingen påminner om den inom dataindustrin. Enligt honom har den teknologiska utvecklingen inneburit att mindre tekniska system kan byggas vilket minskat kostnaderna kraftigt. Conny Högfors från LTU Business och Lena Anttila, projektledare på Innovationskontoret vid Luleå tekniska universitet, föreläste bland annat om hur samverkan kan leda till bättre forskningskvalitet och ökad nytta.  

Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och Thomas Strand, ordförande för Rifo – sällskapet riksdagsledamöter och forskare. Även han nämnde samverkan som en viktig motor för ökad konkurrenskraft och lyfte fram det positiva i att Luleå tekniska universitet satsar på flera viktiga framtidsområden inom forskningen.

– Fokuseringen på rymd kommer att öka vår kunskap om vår värld och om oss själva. Det är viktigt att rymdindustrin och rymdforskningen relaterar till samhällsnyttan då den exempelvis kan hjälpa oss att bemöta klimatutmaningen. Vi är bara i början av den samhällsomvandling som digitaliseringen innebär, därför är prioriteringen av artificiell intelligens och datacenter viktig och välkommet, säger han.

Taggar