Hoppa till innehållet
Johanna Sundbaum
Johanna Sundbaum, universitetslektor i medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Staffan Westerlund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pedagogiska priset 2020

Publicerad: 10 november 2020

Johanna Sundbaum, universitetslektor i medicinsk vetenskap har tilldelas pris för "Förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" 2020 vid Luleå tekniska universitet

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet som delade ut priset berättade att priset för Förnämliga insatser till gagn för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är ett viktigt och väldigt hedrande pris. Få yrkesgrupper är viktigare för ett samhälles utveckling än just lärare. Bra lärare skapar glädje, intresse, förståelse och självförtroende.

– En bra lärare har många gånger större påverkan på studenters utbildningsval än så kallad fallenhet och föräldrars bakgrund. Själv valde jag många gånger kurser efter de lärare jag verkligen uppskattade och först i andra hand efter ämnesinnehållet, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Hon lyfte fram att lärare är viktiga eftersom de inte bara formar framtiden utan även framtidens framtid. Hon sade att hon är stolt och glad över att universitetet har så kunniga och engagerade lärare, intresserade och drivande handledare och så bra studiemiljöer.

– Idag ska vi hylla två av dessa lärare som utmärkt sig genom stora och framstående insatser inom våra utbildningar. Ur stadgarna för priset citerar jag följande ” Priset delas ut för insatser som främjar god utbildning, god lärandemiljö och ökad kvalitet i lärandet", sade Birgitta Bergvall-Kåreborn.

I år har juryns val fallit på

  • Johanna Sundbaum, universitetslektor vid Institutionen för Hälsvetenskap
  • Svante Edzén, universitetsadjunkt vid Institutionen för System- och rymdteknik

Motivering Johanna Sundbaum: "Johanna var delaktig i att initiera och aktivt pedagogiskt delta i teaterprojektet på sjuksköterskeutbildningen, ´Levande gestaltning´, där studenterna på egen hand får möta patienter med psykisk eller geriatrisk sjukdom spelade av professionella skådespelare. Genom mötet får de en bättre förståelse för hur vissa sjukdomar/symptom ter sig i verkligheten som ett komplement till kurslitteraturen, samtidigt som de tränas att vara självständiga. Studenterna värdesatte dessa patientmöten mycket och i reflektioner efteråt gav de uttryck för att symptomen blev mer levande men att de också förstod vikten av att ha bra kunskap för att kunna ta hand om patienterna på bästa sätt.

Johanna har en mångårig erfarenhet av undervisning, vilket tillsammans med hennes gedigna ämneskompetens, forskning och kliniska arbete borgar för hög kvalitet i lärandet. Johanna söker hela tiden utmaningar i klassrummet och använder olika former av pedagogiska verktyg för att möjliggöra studenternas delaktighet och för att öka lärandets kvalitet."

Motivering för Svante Edzen

Kontakt

Johanna Sundbaum

Johanna Sundbaum, Universitetslektor, Ansvarig för utbildningsämnet Medicinsk vetenskap

Telefon: 0920-493836
Organisation: LTUMVO, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik