Hoppa till innehållet
Foto: Katarina Karlsson
Sture Kuusisalo, universitetets pedagogiska pris, Marianne Sirkka, Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren samt Jan Norman, pedagogiskt pris Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Prisade för fina insatser

Publicerad: 9 november 2016

Det var en fin prisceremoni som hölls på Vetenskapens hus när Luleå tekniska universitets pedagogiska pristagare presenteras och när landstinget tillsammans delade ut stipendium till minne av landstingsdirektören Elisabeth Holmgren.

Sture Kuusisalo, universitetsadjunkt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande och Jan Norman, universitetsadjunkt vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle fick var och en ta emot det pedagogiska priset ”Förnämliga insatser till gagn för utbildning på grund- och avancerad nivå”.  Marianne Sirkka, doktorand i hälsovetenskap tilldelades Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren. I samband med att rektor Johan Sterte delade ut de pedagogiska priserna talde han om vikten av utbildning for ett demokratiskt samhälle.

– Grunden för samhällets utveckling och framtid är kunskap, kompetens, kritiskt och kreativt tänkande och det följer med utbildning. Här har vi som universitet en viktig uppgift. Vi har många lärare som engagerar sig i utbildningarna och en del sticker ut mer än andra, två sådana förebilder har vi här i dag, sade Johan Sterte.

Sture Kuusisalo:

– Det är otroligt hedrande att få ett sådant här pris. Tack ni som har nominerat mig. Det gäller att vara målmedveten när man utvecklar utbildningar. Man ska dock inte bara titta framåt utan även bakåt så att man ser vad man faktiskt varit med om att utveckla. Det har också varit värdefullt att kunna få utbildning via HPC, Högskolepedagogiskt centrum, sade Sture Kuusisalo.

Sture Kuusisalo fick priset för att han bland annat ”…med oförtruten entusiasm och uppmuntran förmått att leda lärarkåren i ett omfattande förändringsarbete när det gäller utbildningen. Både dans- och musiklärarutbildningarna samt kandidatprogrammen har under Kuusisalos ledarskap förnyats och moderniserats där Luleå tekniska universitets pedagogiska idé hela tiden stått i centrum, inte minst när det gäller studentengagemang och självständighet. Kuusisalo är den som initierat de flesta kvalitetshöjande processerna i utbildningen vid avdelningen för musik och dans de senaste åren. Han har utsett lärare ur personalen att specifikt titta på musiklärarutbildningen, vilket resulterat i en rad olika förslag som bearbetats i kollegiet och sedan utmynnat i förändringar i kursplaner och bemanning". 

 

Jan Norman:

– Tack för det här fina priset, jag känner mig stolt över det, och över den fina arbetsplats jag haft i flera år här på universitetet, sade Jan Norman.

Jan Norman ”har under många år byggt upp kurser inom områdena förhandling och medling, och har kommit att bli en Sverigeauktoritet inom dessa områden. Norman är en ofta anlitad föreläsare vid svenska universitet och har publicerat läroböcker inom till exempel. medlingsområdet. Förhandling och medling handlar i stor utsträckning om alternativa konfliktlösningsmetoder, vilket kräver att studenterna genom till exempel rollspel tränar sig i att tillämpa tillägnade kunskaper. Norman lägger därför ner tid på skapa en god lärandemiljö. Studenterna ska lära känna varandra och lärarna på kursen för att skapa nödvändig tillit som till exempel rollspel kräver…”.

Marianne Sirkka:

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad och tänker på alla som deltagit i mitt forskningsarbete. Det är verkligen viktigt att samarbeta mellan kollegor, professioner, akademin och praxis när det gäller evidensbaserad vård, sade Marianne Sirkka.

Marianne Sirkka, doktorand hälsovetenskap får stipendiet bland annat för att hon i sin forskning studerat två långsiktiga förbättringsarbeten inom Norrbottens läns landsting. I forskningen framkom ett strategiskt ledarskap och en målmedveten strävan mot en gemensam kultur som förutsättningar för ett hållbart förbättringsarbete. Framgångsfaktorerna var tydliga rutiner för att hantera professionell kunskap, en integrerad struktur för förbättringsarbetet, ett reflekterande förhållningssätt och en tydligt utsedd funktion med uppdrag att underlätta. Forskningsprojektet har bedrivits i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet. 

Taggar