Hoppa till innehållet
professorer
Tre av de nya professorerna Anna Öhrvall-Rönnbäck, Åsa Wallström och Ulrika Rova Foto: Katarina Karlsson

Rekordmånga nya professorer är kvinnor

Publicerad: 8 november 2014

Vid årets Akademiska högtid på Luleå tekniska universitet är sju professorer som installeras kvinnor. Det är det högsta antalet historiskt. Förra året var bara två av tolv nya professorer kvinnor. Tre av de kvinnor som installeras i år som professorer – kommer från Boden.

– Det är rekordmånga kvinnor som installeras som professorer vid Luleå tekniska universitet i år. Det är roligt att se att de satsningar vi har gjort i så många år börjar ge resultat, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

År 2009 var andelen kvinnor av totala antalet personer som installerades som professorer på Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet två av fyra. År 2010 var andelen kvinnor en av 15, 2011 fem av 18, 2012 två av tio och 2013 två av tolv.

I år 2014 är sju av 17 nya professorer kvinnor. Tre av dessa Ulrika Rova, Åsa Wallström och Anna Öhrvall Rönnbäck kommer ursprungligen från Boden.

– Jag hoppas att den ökning vi ser av antalet nya professorer som är kvinnor, är ett trendbrott. För vi har många kvinnor vid Luleå tekniska universitet som i dag är biträdande professorer och docenter, och därför borde det kunna bli många fler kvinnor som installeras som professorer i framtiden, säger Ylva Fältholm, professor och ordförande i tekniska fakultetsnämnden vid Luleå tekniska universitet.

De sju kvinnor som installeras som professorer i år är Jurate Kumpiene, professor i Avfallsteknik, Anna Nordenstam, professor i svenska med didaktisk inriktning, Ulrika Rova, professor i biokemisk och kemisk processteknik, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation, Kristina Söderholm, professor i teknikhistoria, Maria Udén, professor i genus och teknik och Åsa Wallström, professor i industriell marknadsföring.

För tjugo år sedan fanns inte en professor vid Luleå tekniska universitet som var kvinna. I landet som helhet låg motsvarande siffra på den tiden, 1994, på sju procent. I Sverige i dag är andelen kvinnor som är professorer 24 procent och vid Luleå tekniska universitet 17 procent.

De senaste strategiska satsningarna som skett vid Luleå tekniska universitet har inneburit att man gett tid och förutsättningar för framgångsrika kvinnor att bedriva forskning och delta i forskningsledarutvecklingsprogram, för att möjligöra en karriär som docent, biträdande professor och professor. Det har även pågått projekt om att medvetandegöra genus och jämställdhet vid rekryteringsprocesser.

– De kvinnor som blir professorer i år hade blivit det hur som helst, men utan dessa strategiska satsningar hade det säkerligen tagit mycket längre tid, säger Ylva Fältholm.