Hoppa till innehållet
Bergvall Parida
Vinit Parida, professor och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rektor och professor deltar i regeringens samverkansgrupper

Publicerad: 11 februari 2020

Luleå tekniska universitet är representerat i två av regeringens fyra samverkansgrupper som ska skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn ingår i gruppen Kompetensförsörjning och livslångt lärande, medan professor Vinit Parida ingår i gruppen Näringslivets digitala strukturomvandling.

Syftet med samverkansgrupperna är att stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. De fyra temana för perioden är kompetensförsörjning och livslångt lärande, hälsa och life science, näringslivets klimatomställning samt näringslivets digitala strukturomvandling.

– Det blir ett spännande och viktigt uppdrag. Det känns bra att Luleå tekniska universitet är representerat i två grupper, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor.

Näringsministern ansvarig

Ibrahim Baylan, näringsminister, presenterade nyligen grupperna och det är också han som är ansvarig för att leda arbetet med dem.

– Jag är övertygad om att vi kan bidra till arbetet med omvandlingen av den svenska industrin, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation.

Samverkansgrupperna består av experter och företrädare för näringsliv, akademi, civilsamhället och det offentliga samhället och har en rådgivande roll. Varje samverkansgrupp har omkring 20 ledamöter.
Förordnandena gäller till och med 31 augusti 2022.