Hoppa till innehållet

Uppvärmning av växthus med restvärme från datacenters studeras i forskningsprojektet Green Power

Restvärme från datacenter värmer växthus

Publicerad: 28 juni 2017

Restvärme från energislukande datacenter kan återanvändas för att värma upp växthus. Forskningsprojektet Green Power presenterade nyligen för- och nackdelar med att använda lågtemperaturvärme från datacenter för odling i växthus.

Vattenfall och Bodens kommun hör till dem som tillsammans med ett forskarteam från Luleå tekniska universitet, som är experter på datamodellering, undersökt om restvärme från datacentret Hydro66 i Boden räcker för att värma upp växthus för odling av svamp.

– För oss som miljökommun är det värdefullt att kunna använda restvärmen från kommunens datacenter, säger Robert Näslund, chef för tekniska förvaltningen i Bodens kommun. Vi vill ta hem odlingen av växter som vi idag köper från Helsingborg. Boden har också många nysvenskar som behöver komma ut i jobb och många av dem har redan erfarenheter från att arbeta med odling.

Gröna energialternativ

Bodens kommun har beslutat att bygga en anläggning där ett antal ”växthusarmar” integreras med en byggnad där man bland annat kommer att bedriva utbildning av personal för arbete i växthus och odlingar av plantor till kommunens parkförvaltning. Anläggningen kommer att drivas med en blandning av restvärme från datacenter och gröna energialternativ som produceras i kommunen.

Ägarna av datacentret ser idag inga hinder för att andra intressenter nyttjar den restvärme som släpps ut – detta så länge driften inte påverkas. Restvärmen från datacenter är så kallad lågtemperaturvärme, vilket innebär att den håller en temperatur på runt 30 grader.

Syftet med Green Power-projektet var att utveckla en metodik där mätningar och datormodeller används för att undersöka om lågtemperaturvärme räcker till för odling i växthus och även vad som lämpar sig för att odla i växthus som värms upp med lågtemperaturvärme.

Utifrån data om den värme som släpps ut från datacentret, temperatur på in- och ut-luft, fuktighet med mera som krävs för att odla i växthus, har forskarna utvecklat datormodeller för att kunna simulera om det är möjligt att använda restvärmen för odling i växthus. Det handlar om modeller för att simulera hur växthuset ska designas och drivas med värme från datacenter. Dessutom har ett verktyg för att beräkna lämplig dimension på växthuset tagits fram.

Hur värmeväxlingen sker

Hur stort växthus kan vi värma upp, hur ska man hantera variationerna i tillgången på restvärme och hur påverkar det driften av växthuset, hur sker värmeväxlingen från datacentret till växthuset är några frågor som forskarna tittat på.  

Vid slutpresentationen av resultaten av Green Power-projektet menade representanter för Vattenfall att det finns ett fortsatt intresse för att tillvarata restvärme från datacenter och att omsätta forskningen i praktiken. Med i projektet har även en forskare från Sveriges lantbruksuniversitet varit, som konstaterade att det är fullt möjligt att odla svamp i små växthus uppvärmda med restvärme från datacenter.

Forskningsresultaten tyder dock på att det troligen finns ett behov av att komplettera lågtemperaturvärme från datacenter med andra värmekällor under kallare delar av året. Enligt forskarna finns det en stor ekonomisk potential i att utveckla nya lösningar för att återanvända lågvärdig energi från olika byggnader.

– Nu vill vi gå vidare med att bygga växthus och att titta närmare på hur olika datormodeller kan samverka för att optimera helheten, säger Marcus Sandberg, forskare inom området byggproduktion och projektledare för Green Power. Projektet har lett till att intresset för datacenter spridits bland forskare på universitetet och till värdefulla kontakter med presumtiva samarbetspartners.  

Förutom Luleå tekniska universitet, där även forskarna Mikael Risberg, Anna-Lena Ljung och Damiano Varagnolo samt projektledare Michael Nilsson deltagit, har Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, Vattenfall, Ericsson, KnCMiner, Bodens energi, Bodens kommun, Hydro66, Boden Business Agency, RISE SICS North Swedish ICT, Enaco och Hushållningssällskapet medverkat i Green Power. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten, Bodens kommun och Vattenfall.

 

Taggar