Hoppa till innehållet

Rösträtten 100 år firades i Vetenskapens hus

Publicerad: 29 maj 2019

För 100 år sedan tog riksdagen ett beslut som innebar att kvinnor för första gången fick rösträtt till riksdagen i Sverige. Med avstamp i historien firades viktiga demokratiska genombrott i Vetenskapens hus den 29 maj.

– Hade inte kvinnorörelsen funnits, hade vi inte haft den demokrati vi har i dag. Men i deras samtid var de inga hjältar utan det var kvinnor som många såg ner på. De förlöjligades och de porträtterades som fula, manliga eller asexuella, säger Josefin Rönnbäck, lektor i historia vid Luleå tekniska universitet.

Hon har tidigare forskat om kvinnors rösträttskamp och föreläste i Vetenskapens hus för ett 50-tal personer om vägen fram till demokrati, tillsammans med Karin Tjernström, arkivarie vid Norrbottens museum.

Den 24 maj 1919 gick propositionen som innebar att kvinnor för första gången fick rösta i nationella val igenom, och de blev även valbara. 

– Det var en seg och utdragen process där det lades fram närmare 40 motioner i riksdagen innan det gick igenom. Beslutet innebar att kvinnor skulle erhålla rösträtt på samma villkor som män till andra kammaren i riksdagen. Det var fortfarande många människor som saknade den politiska rättigheten, men kvinnor uteslöts inte längre för att de var kvinnor, säger Josefin Rönnbäck.

Kvinnorna som formade samhället

Karin Tjernström beskrev hur föreningslivet såg ut i Norrbotten i början av 1900-talet och berättade om några av de kvinnor som engagerade sig politiskt och drev rösträttsfrågan.

– Historien är baserad på vad vi vet och vad som har blivit kvar i våra arkiv. Det övriga är inte känt. Det finns kvar en protokollsbok från Luleåföreningen för kvinnans politiska rösträtt och där kan vi läsa hur de har argumenterat och vilka strategier de använde.

Bakom de stora föreningarna fanns en mängd kvinnor, bland annat den vältaliga och intelligenta Märta Bucht som blev ordförande för Föreningen för kvinnors politiska rösträtt år 1907 när hon kom tillbaka till Luleå efter sin utbildning i Stockholm. 

– Hon höll i den nationella namninsamlingen från Norrbotten och ordnade resor till Stockholm för att delta i demonstrationer, säger Karin Tjernström.