Hoppa till innehållet
Professor Olle Hagman och Peter Bomark doktorand, vid Luleå tekniska universitet blickar in i smart teknik.

Smart teknik vid universitetet

Publicerad: 23 oktober 2013

Olle Hagman, professor vid Luleå tekniska universitet (LTU) har tagit initiativ till ett världsunikt visualiserinscenter för undervisning, teknisk utveckling och demonstrationer. Ett Kalifornienbaserat företag har utvecklat tekniken som benämns Vibe och Olle Hagman har tagit initiativ till en småskalig prototyp som i veckan testas vid LTU i Skellefteå.

- Målet med den installation som vi gjort är att den ska visa potentialen i den här tekniken, för att på sikt kunna bygga upp en fullskalig anläggning säger Olle Hagman, Professor i träproduktutveckling vid Luleå tekniska universitet.

Med finansiering från Troedssonfonden och Skellefteå kommun har han, tillsammans med doktoranden Peter Bomark, byggt upp en liten del av en komplett Vibe-anläggning. Prototypen som är installerad vid LTU har en kostnad på ca 1 miljon kronor. I uppbyggnaden av prototypen har även studenter som läser datorgrafik och datorspelsutveckling medverkat. 

Tekniken är en slags interaktiv visualisering som bygger på inlärning genom att man upplever snarare än på vad man läser sig till eller hör. Det sker med hjälp av en mängd interaktiva bildskärmar monterade i cirkel som kan programmeras och röra sig i förhållande till varandra och därigenom ge olika effekter.

Planen är att på sikt bygga ett fullskaligt center i en gammal industrianläggning i Skelleftehamn. En plats där industri och kreativa näringar kan mötas och interagera.Om finansiering kan ordnas, som innebär tio gånger så mycket pengar som till prototypen,
kan anläggningen vara klar om ett till två år.

- I en fullskaleanläggning kan en miljö för utbildning, marknadsföring och utveckling av teknik skapas.  Det gör att trä- och metallindustrin i regionen får nya möjligheter att på ett helt nytt sätt visa upp såväl produktionsteknik som produkter, säger Olle Hagman.