Hoppa till innehållet

Snabbare jämställt med fokus på män

Publicerad: 24 november 2014

Fokus på männen, i stället för på de fåtal kvinnor som arbetar i gruvindustrin, kan snabba på jämställdhetsarbetet i gruvindustrin. Forskare vid Luleå tekniska universitet letar sprickor i ”machomaskulinitetskulturen” i stället för att fokusera på specialinsatser riktade mot kvinnor.

Det finns idag ett stort intresse för den expanderande gruvindustrin att rekrytera fler kvinnor. Men trots medvetna satsningar går rekryteringen trögt samtidigt som det är svårt att få kvinnorna att stanna kvar i gruvindustrin. För LKAB, Boliden och Dannemoragruvan, som är tänkta att medverka i forskningsprojektet, är rekryteringen av fler kvinnor viktig.

Tror på förändringspotentialen

–  Motståndet mot kvinnor i gruvan ser inte ut som förr, men trots det går jämställdhetsarbetet trögt, säger professor Ylva Fältholm, Avdelningen för arbetsvetenskap. Åtgärder riktade mot kvinnor har inte haft avsedd effekt. Vi tror på förändringspotentialen hos männen och fokuserar nu på dem för att hitta öppningar i motståndet
mot jämställdhet. Att påverka machokulturen med konkreta åtgärder som främjar hållbar jämställdhet, och där kvinnorna stannar kvar i gruvan, är målet.

Forskningen bygger på teorier om hur arbetarkollektivet kan bli ett konserverande skydd, som gör det möjligt att utöva motstånd mot förändringar, t e x jämställdhetsinsatser. Resultaten kan tillämpas inom andra mansdominerade branscher. Forskarna ska nu, i intervjuer,
fokusgrupper och fältobservationer i gruvföretagen, synliggöra hur arbetarkollektivet och enskilda gruvarbetare utövar motstånd mot arbetsplatskulturen och machomaskuliniteten.

–  Vi tror att jämställdhetsåtgärder riktade mot männen och som bygger på studier av hinder och möjligheter i kulturen på arbetsplatsen, kan leda till mer hållbara förändringar av jämställdheten i gruvindustrin, säger Ylva Fältholm.