Kiruna stad, Foto LKAB, Fredric Alm

Stadsflytten i Kiruna - viktigt ämne inleder konferens

Publicerad: 30 mars 2009

(20090330) Konferensen HSS09 inleds med en workshop om stadsflytten i Kiruna. En historisk händelse som berör många människor lokalt och regionalt. HSS09, Högskolor och samhälle i samverkan, är en konferens som arrangeras av Luleå tekniska universitet i början av juni dit flera hundra deltagare väntas

Enbart tanken på hur det går till att flytta en hel stad är svindlande. Flytten berör inte enbart Kiruna/Malmfälten utan följs med stort intresse från hela världen. Luleå tekniska universitet är huvudarrangör för konferensen HSS09 där flytten av Kiruna inleder. Det handlar om en konferens i dagarna tre om viktiga samhällsfrågor med inriktning på samverkansfrågor mellan universitet och övriga samhällsaktörer.

Den workshop om stadsflytten som inleder konferensen kommer att fokusera på hur nya Kiruna ska kunna skapas som ett mönstersamhälle – inför framtiden. Det finns enorma möjligheter att skapa ett nytt mönstersamhälle, arkitektoniskt, energimässigt etc, men med möjligheter följer problem, som måste lösas i samverkan mellan olika parter. Resultatet av workshopen kommer att bidra med inspiration till den processen.

För att deltagarna ska få en inblick i vad som kommer att krävas för att lyckas med stadsomvandlingen kommer nyckelpersoner från företag och organisationer som i hög grad är involverade att inledningstala vid workshopen. Bland dessa märks Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand, LKAB:s samhällsbyggnadschef Anders Furbeck och Åsa Dahlin från Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning, liksom Kristina Nilsson professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet samt Ann-Catrin Fredriksson, miljöchef på Kiruna kommun.