Lena Forsberg
Lena Forsberg, forskare inom Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg

Stallet plantskola för kvinnor som ledare

Kvinnor som jobbar i stall och inom hästrelaterad verksamhet utvecklar entreprenörs-och ledaregenskaper som de får nytta av i arbetslivet. Det visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

– I stallet hanterar kvinnorna stora hästar, de spikar hagar och reparerar hästarnas vattenkoppar. Mod och handlingskraft premieras, något som utmanar traditionella könsmönster, säger Lena Forsberg, som doktorerar i ämnet Entreprenörskap och innovation, vid Luleå tekniska universitet.

Sverige är det land i Europa som har flest hästar per capita. Omkring 7 500 företag bedriver hästrelaterad verksamhet. Stallet är en unik fritidsmiljö, där kvinnor tillåts utveckla både traditionellt kodade manliga och kvinnliga egenskaper. Arbetsuppgifterna i stallet är ofta av utmanande karaktär, ibland farliga och svåra och kräver handlingskraft. Det präglar hur kvinnorna hanterar situationer i arbetslivet och samhället.

– Kvinnorna får en känsla av driftighet, makt och inflytande som påverkar deras identitet och som får betydelse för kvinnors syn på ledar- och entreprenörskap, säger hon.

I ”Manegen är krattad, om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter”, beskriver Lena Forsberg hur vi bättre kan tillvarata flickors och kvinnors kompetensområden. Till grund för doktorsavhandlingen ligger studier av unga flickor i fritidsmiljö, företagare inom hästbranschen och av kvinnor som tillbringat mycket tid i stallet och hur de uppfattar att stallarbetet påverkar dem som företagare och ledare.

– Det är kombinationen av att flickorna själva utför kritiska handlingar i en miljö med hästar och ansvar och arbetet kring det tillsammans med andra flickor och kvinnor, som bidrar till att könsmönstret vidgas och påverkar individen på djupet.

Fortfarande dominerar männen företagandet inom hästrelaterad verksamhet trots att ridning och stallverksamhet domineras av kvinnor.

– Om tio år kommer rid- och stallföretagandet dock troligen att domineras av kvinnor, tror Lena Forsberg.

Text: Åsa Svedjeholm, Katarina Karlsson

Länk till Forskningsämnet Entreprenörskap och innovation vid LTU

[http://www.ltu.se/research/subjects/Entreprenorskap]

I media: Stalljobb ger bra kvinnliga ledare

SVT Nyheter

[http://www.svt.se/nyheter/sverige/stalljobb-ger-bra-kvinnliga-ledare]

I media: Stalltjejer blir ledare

SVT Nordnytt

[http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/stalltjejer-blir-ledare]

I media: Stalltjejer blir ofta chefer

SVT Västerbottensnytt

[http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/stalltjejer-blir-ofta-chefer]

I media: Luleåforskare: Stalljobb ger bra ledare

Norrbottens-Kuriren

[http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6679762]

I media: Hästintresserade tjejer blir bra chefer

Sveriges Radio P4 Kronoberg

[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5441782]

Sidansvarig och kontakt: Katarina Karlsson

Publicerad: 18 december 2012

Uppdaterad: 5 oktober 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017