Hoppa till innehållet
Lena Forsberg
Lena Forsberg, forskare inom Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg

Stallet plantskola för kvinnor som ledare

Publicerad: 18 december 2012

Kvinnor som jobbar i stall och inom hästrelaterad verksamhet utvecklar entreprenörs-och ledaregenskaper som de får nytta av i arbetslivet. Det visar en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

– I stallet hanterar kvinnorna stora hästar, de spikar hagar och reparerar hästarnas vattenkoppar. Mod och handlingskraft premieras, något som utmanar traditionella könsmönster, säger Lena Forsberg, som doktorerar i ämnet Entreprenörskap och innovation, vid Luleå tekniska universitet.

Sverige är det land i Europa som har flest hästar per capita. Omkring 7 500 företag bedriver hästrelaterad verksamhet. Stallet är en unik fritidsmiljö, där kvinnor tillåts utveckla både traditionellt kodade manliga och kvinnliga egenskaper. Arbetsuppgifterna i stallet är ofta av utmanande karaktär, ibland farliga och svåra och kräver handlingskraft. Det präglar hur kvinnorna hanterar situationer i arbetslivet och samhället.

– Kvinnorna får en känsla av driftighet, makt och inflytande som påverkar deras identitet och som får betydelse för kvinnors syn på ledar- och entreprenörskap, säger hon.

I ”Manegen är krattad, om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter”, beskriver Lena Forsberg hur vi bättre kan tillvarata flickors och kvinnors kompetensområden. Till grund för doktorsavhandlingen ligger studier av unga flickor i fritidsmiljö, företagare inom hästbranschen och av kvinnor som tillbringat mycket tid i stallet och hur de uppfattar att stallarbetet påverkar dem som företagare och ledare.

– Det är kombinationen av att flickorna själva utför kritiska handlingar i en miljö med hästar och ansvar och arbetet kring det tillsammans med andra flickor och kvinnor, som bidrar till att könsmönstret vidgas och påverkar individen på djupet.

Fortfarande dominerar männen företagandet inom hästrelaterad verksamhet trots att ridning och stallverksamhet domineras av kvinnor.

– Om tio år kommer rid- och stallföretagandet dock troligen att domineras av kvinnor, tror Lena Forsberg.

Text: Åsa Svedjeholm, Katarina Karlsson