Hoppa till innehållet
kvinna man - affärsfolk
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stereotyper styr beslut om bidrag

Publicerad: 20 februari 2017

En stor studie av Luleå-forskare, som anlitas flitigt av finansiärer, företag, banker, visar att bidrag fördelas utifrån stereotyper om män och kvinnor.

- Trots att statistik visar att skillnader i potential, riskmedvetande, betalningsförmåga o dyl mellan kvinnliga och manliga entreprenörer inte existerar, bedöms män ha större potential som innovatörer och företagare, säger forskaren Jeaneth Johansson, vid LTU.  

- Finansiärerna måste jobba med sina bedömningsprocesser. Vem är med och beslutar, hur ser ordvalet ut i utlysningstexter och vilka stereotyper styr besluten, är exempel på sådant som är viktigt att synliggöra för finansiärerna som visat ett stort intresse för de verktyg och nya inkluderande affärsmodeller som är resultatet av vår forskning.

Förutom Jeaneth Johansson och forskarkollegan Malin Malmström arbetar doktoranden Aija Voitkane i forskningsprojektet. Stora finansiärer som VINNOVA, Formas, Forte och Vetenskapsrådet hör till de finansiärer som nu utbildar sina handläggare för att motverka skillnaderna i hur ansökningar om anslag bedöms. Näringslivkontoren i Norrbotten, Norges skogsindustri och Svensk ridsport är andra som tagit del av forskningsresultaten.