Hoppa till innehållet

Stort engagemang för marsch för vetenskap

Publicerad: 16 april 2018

Över hela världen deltog i lördags människor i March for Science, för att stå upp för vikten av vetenskap i det demokratiska samhället. I Luleå var engagemanget stort för den manifestation och efterföljande paneldebatt som Luleå tekniska universitet anordnade.

– När rädslan sprids blir vi inte mottagliga för andras åsikter, utan söker oss till sammanhang där alla tycker lika. Det är farligt eftersom det hindrar samtal. Varje gång vi lyfter frågorna börjar fler personer reflektera och ställa frågan ”Hur vet du det?”. På sikt får det stor betydelse för samhället, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Just ”Hur vet du det?” är det övergripande temat för årets svenska March for Science-kampanj, med syftet att vetenskapliga fakta ska lyftas fram när politiska förslag debatteras under valåret.

Demokratin hotas av faktaresistens

Ett hundratal personer kom till March for Science Luleå för att lyssna på Luleå tekniska universitetets forskare Karl Andersson, Kristina Ek, Anna Krook-Riekkola och Leif Berglund som talade under manifestationen i Gula paviljongen. Den digitala tekniken möjliggör idag att vem som helst kan starta en blogg eller en tv-kanal med några knapptryck, sa Karl Andersson, forskare i distribuerade datorsystem, i sitt anförande.

– Samtidigt finns det baksidor. Algoritmerna skapar filterbubblor, där valresultat sannolikt påverkas. Demokratin hotas av trollfabriker och samhällsdebatten som vi vant oss vid är inte längre självklar.

Kristina Ek, forskare i nationalekonomi, talade om behovet av eftertanke för att inte dra för snabba slutsatser när vi utsätts för stora mängder information.

– Det är omöjligt att hantera all information på ett medvetet och strukturerat sätt och därför förenklar vi. Vi har mycket lättare att ta till oss det som bekräftar vad vi redan tror eller tycker. Därför måste vi vara kritiska mot våra egna uppfattningar, speciellt då de kommer plötsligt.

Fler mötesplatser för samtal

Efter manifestationen hölls en välbesökt paneldebatt i Vetenskapens hus med representanter från akademi, politik, näringsliv och media. Paneldeltagarna Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB, Lenita Ericson, kommunalråd i Luleå, och Jeanette Gustafsdotter, Tidningsutgivarnas vd, var överens om att samtal är grunden för att motverka kunskapsresistens.

– Problemet idag är att vi bara pratar med de som tycker som oss. Vi behöver återskapa torg och lägerplatser där vi kan mötas och bryta åsikter med varandra för att komma ifrån våra tvärsäkra argument. Här måste vi nyttja den digitala tekniken, sa Bo Krogvig. 

Att skilja på åsikter och vetenskapliga fakta var något som även Jeanette Gustafsdotter lyfte. Enligt henne finns det en uppfattning att förtroendet för nyhetsmedier minskar, vilket inte stämmer.

– Däremot finns det flera grupper som vill att förtroendet ska minska och som tjänar på att den bilden sprids. Media har ett stort ansvar och bör använda vetenskapen och forskningen mer än vi redan gör, och vi ser att det också efterfrågas, sa hon. 

I media

Taggar