Hoppa till innehållet

Stort intresse för kurs i forskningsetik

Publicerad: 26 april 2021

Etikkursen för forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet är unik och populär. Senast sökte 80 personer till 40 platser. Kursen är speciell eftersom den är universitetsgemensam, det innebär att oavsett ämne kan alla söka den.
– Det har varit spännande och intressant. Mycket att fundera på, säger Anmar Kamalaldin, som doktorerar inom innovation och entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet.

Kursen, som är på 4, 5 högskolepoäng, går nu för andra gången. Eftersom det var så många som sökte till den här omgången, togs de 40 första in. Till hösten startar en ny omgång av kursen och det ges nytt tillfälle att söka kursen.
Enligt examinator Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, har forskningsetiken har fått en allt större betydelse och plats i forskning och forskarutbildning oavsett ämne. Doktoranderna ställs kontinuerligt inför etiska dilemman och överväganden som de behöver kunskap och verktyg för att kunna hantera och ta ställning till.
Kursen ges helt och hållet online.
– Och vad jag känner till är det inte många andra universitet i landet som har sådana här ämnesöverskridande etikkurser för doktorander, säger Åsa Engström. 

En bred etikkurs

Sofia Hellqvist, doktorerar inom ämnet industriell ekonomi. Hennes forkning handlar om  prestationsmätning som en del av ekonomistyrning med inriktning på vården.
– Vissa prestationer och kompetenser är svåra att mäta och verbalisera, men de är trots det i vissa verksamheter centrala.
Etikkursen är bred och riktar sig till alla doktorander, oavsett ämne.
– Man får grundverktygen för forskningsarbetet. Det är bra att träffa personer med andra perspektiv. Det är bra att det blir ett koncentrerat tillfälle att diskutera de här frågorna. Litteraturen är bra och man får hjälp att sätta ord på de etiska ställningstagandena och att vara källkritisk, säger Sofia Hellqvist.

Deltagare från olika ämnen

Anmar Kamalaldins doktorsavhandling heter Digitalisering hur företag säljer service istället för produkter.
– Det är viktigt för alla forskare att påminnas om forskningsetik, det är något vi bör ägna oss åt kontinuerligt. Något kan synas självklart, men vi arbetar med komplicerade frågor som kräver en balansgång.
Han tycker att kursen ger tillfälle att reflektera över etiska frågor och han uppskattar att deltagarna kommer från olika ämnesområden.
– Det är speciella etiska frågor för de som forskar inom hälsoområdet, medan de etiska frågorna för ingenjörer kan se annorlunda ut. Vi har lärt oss att använda The guided dialog, en modell att använda när man gör etiska överväganden, både före och efter en undersökning.

Han berättar om ett fall som tagits upp i kursen som han blev förvånad över. Det handlade om Paolo Macchiarini och hans forskning vid Karolinska Institutet om syntetiska strupar.
– Att det hände så pass nyss, med alla kontrollsystem, kommittéer och etiska bedömningar. Att vi fortfarande kan se den typen av skandaler visar att det behövs sådana här kurser, säger han.

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Silje Gustafsson

Silje Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar