Hoppa till innehållet
Foto: Lena Anttila
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, och Christer Ljunggren, vd för Vattenfall Vattenkraft AB. Foto: Lena Anttila Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Strategiskt samarbete med Vattenfall

Publicerad: 25 november 2019

Luleå tekniska universitet och Vattenfall har undertecknat ett avtal om strategisk samverkan. Syftet är att stärka såväl universitetets som Vattenfalls utveckling inom utbildning, kompetensutveckling, forskning och innovation.

– Vi har under lång tid haft ett väldigt bra samarbete med Vattenfall. Nu stärker vi det ytterligare, genom att gemensamt ta ut riktningen i frågor som är viktiga för oss båda, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet. 

Varje år kommer ledningarna för Vattenfall och Luleå tekniska universitet att träffas för att diskutera framtidsfrågor och konkreta aktiviteter som stärker samarbetet. 

– Det känns väldigt bra att vi nu stärker vårt redan goda samarbete med Luleå tekniska universitet inom områden som är strategiskt viktiga för oss såsom kompetensförsörjning  och forskning, säger Christer Ljunggren, vd för Vattenfall Vattenkraft AB. 

Öka konkurrenskraften

Syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för både Vattenfall och universitetet. Genom samverkan ska parterna ta fram kunskap, säkerställa kompetens och kvalitet och hitta lösningar som är till nytta för Vattenfall, universitetet och i förlängningen samhället.  

Samarbetet är indelat i tre områden:

Forskning, utveckling och innovation:
Parterna ska tillsammans föra en kontinuerlig dialog som ska resultera i konkreta forskningsprojekt där parterna vill samverka, både på nationell och internationell nivå. 

Tillgång till fysisk miljö, infrastruktur och innovationssystem:
Inom detta område undersöker parterna om det finns möjlighet att samnyttja forskningsinfrastruktur och innovationssystem.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling:
Parterna skall definiera behovet av kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Insatser inom kompetensutveckling och livslångt lärande kan ske på flera sätt, dels genom uppdragsutbildning för anställda som behöver förnya sin kunskap i och med digitaliseringens förändrade krav, personalutbyten, gästföreläsningar och liknande.  

Taggar