Hoppa till innehållet
Perspektiv mot nya studentboendet
Perspektiv mot det planerade nya studentboendet där ett 50-tal ettor är s. k småor. Källa Nordmark & Nordmark arkitekter

Studenternas idéer i nytt boende

Publicerad: 25 februari 2015

”Småa” kallas en ny typ av studentlägenhet som utvecklats av byggföretaget Lindbäcks men vars grundidé kommer från studenter vid Luleå tekniska universitet. Småorna finns med i den stora satsning på 280 nya student- och forskarlägenheter som snart ska börja byggas inom universitetsområdet då markfrågan nu har fått sin lösning.

Mikael Thorgren, Lindbäcks bygg AB
Mikael Thorgren, affärsområdeschef vid Lindbäcks bygg AB. Foto Niclas Albinsson

- Småorna är egentligen utvecklade av studenterna själva på så sätt att idén bygger på några studentprojekt vid Luleå tekniska universitet. Flera av lösningarna i våra nya studentlägenheter på 16 kvadratmeter bygger på idéer som studenterna har utvecklat i projekten, säger Mikael Thorgren, affärsområdeschef för norra Sverige inom Lindbäcks bygg AB.

Lindbäcks har ett mångårigt samarbete med Luleå tekniska universitet inom såväl byggforskning som utbildning.  Utveckling av småorna är ett resultat av det samarbetet genom att man kunnat överföra studenternas egna önskemål i en skarp bygglösning. Två studentgrupper som studerade till civilingenjör arkitektur genomförde 2013 varsitt studentprojekt om ”compact living”.  Ett av förslagen gav Lindbäcks idéer med möjlighet att utveckla två små lägenheter i en och samma modul, vilket realiseras i det nya byggprojektet.

- Det är precis så vi vill att relationen mellan näringslivet och universitetet ska fungera. Här ser vi ett typexempel på samarbete inom både utbildning och forskning, där Lindbäcks är ett föredöme och där vi kan visa att vår utbildning håller hög kvalitet och våra studenter är högt värderade, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.

Småa sedd uppifrån
Småa sedd uppifrån. Källa Nordmark & Nordmark arkitekter.

Genom nya regler har det blivit möjligt att bygga lägenheter på 16 kvadratmeter. I ett första test byggs ett 50-tal småor med två sådana i samma modul. Det sker i Lindbäcks fabrik från vilken småorna levereras färdiga med möbler och allt. Lösningen med två småor i en och samma modul förväntas även ge låga hyror.

- I och med att vi bygger det här industriellt så får vi en otrolig effekt av det och vår ambition är att hyrorna ska vara under 3000 kronor per månad, kanske 2900 eller något i den stilen, säger Mikael Thorgren.

Byggsatsningen med 280 nya forskar- och studentlägenheter vid Luleå tekniska universitet, innefattar såväl ettor som tvåor och treor. Merparten är ettor på 24 kvadratmeder. Redan hösten 2015 väntas mark och grundarbeten starta och en gradvis inflyttning är beräknad till terminsstarten året därpå.

Helena Lidelöw

Lidelöw, Helena - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 070-3340766