Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svensk-kinesiskt forskarteam återvinner gruvavfall

Publicerad: 27 januari 2014

LTU forskarna Qi Jia och Qixing Yang samarbetar med Kina för att utveckla nya miljövänliga fyllnadsmaterial till gruvor. Forskarna använder restprodukter från malmbrytning som nu ska förädlas.

Problem kopplade till miljöpåverkan och stora kostnader till deponier av restmaterial från gruvbrytning hör till gruvindustrins vardag.

- Genom att förädla och återanvända sk järnsand, där råvaran är slagg från kopparproduktion, hoppas vi ta fram ett material som är miljövänligt och billigare än det material som används idag, säger forskaren Qi Jia.  Järnsanden kan ersätta cement som är dyrt och används som bindemedel i fyllnadmaterial idag.

I Kina där gruvorna är mycket djupa och där säkerheten är ett problem finns stora behov av bra fyllnadsmaterial. Sverige har behov av att lösa problem kopplade till deponering av gruvindustrins restprodukter. Järnsanden ska nu modifieras i samarbete med kinesiska forskare och företag. Tester av den nya produkten görs både i Kina och i Luleå

Projektet Stabilisering och optimering av back-fill i gruvor med gruvindustrins restprodukter finansieras av VINNOVA och Energimyndighetens program för samarbete runt miljöinnovationer mellan Sverige och Kina. Projektet leds av Sven Knutsson, projekt ledare och Bo Björkman, biträdande projektledare.

Kontakta forskaren