Hoppa till innehållet
Ingvar Landälv, senior projektledare vid Luleå tekniska universitet som tar plats i europeisk expertgrupp, Foto Sara Fält

Tar plats i europeisk expertgrupp

Publicerad: 30 juli 2015

EU kommissionen har nyss tagit initiativ till en expertgrupp för alternativa drivmedel, Sustainable Transport Forum (STF). Till den gruppen har Ingvar Landälv, senior projektledare vid Luleå tekniska universitet, valts in. STFs uppgift är att skynda på en övergång från dagens nära 100 % oljeberoende transportsystem till ett annat som radikalt minskar oljeberoendet.

– Det vi i liten skala har visat i norra Sverige genom universitetets anläggning LTU Green Fuels där svartlut från massaindustrin omvandlas till den gröna dieseln bioDME för att sedan användas i en flotta av Volvo lastbilar, har tjänat som ett praktiskt exempel för vad som går att göra effektivt och med mycket hög växthusgasreduktion. Denna demonstration har bidragit till att jag fått möjligheten att ingå i Sustainable Transport Forum, säger Ingvar Landälv.

Det var i slutet av april som EU kommissionen beslutade att sätta upp expertgruppen. Man vill genom inrättandet öka utvecklingen och användingen av alternativa bränslen. Siktet är inställt på att ställa om transportsystemet så att det bidrar till att minska förändringen av klimatet. Detta skall åstadkommas genom att oljeberoendet i transportsektorn minskas drastiskt samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskas med 60 % till 2050. Det kommer att kräva en rad politiska initiativ och STF är ett verktyg som EU kommissionen tillsatt för att nå dit.

Sustainable Transport Forum består av maximalt 60 medlemmar från EU:s medlemländer och dess myndigheter, privata och offentliga organisationer samt experter med relevant kunskap inom området alternativa bränslen inom transportsektorn. Expertgruppen ska i första hand arbeta fram till den 31 december 2020. Första mötet i gruppen ägde rum i slutet av juni.

Kontakt

Ingvar Landälv, Senior projektledare

Organisation: Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik