Agneta Larsson
Agneta Larsson

Agneta Larsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa Medicin och Rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Agneta.Larsson@ltu.se
0920-493891
F257 Luleå

Mobil: +46 72-539 06 53
Skype: agnlar1
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Agneta_Larsson

Aktuell forskning

Human motion in changing environments

Agneta Larsson’s practice and research is Medical Science. My educational background includes integrative physiology and a Master’s degree in Medical Science from Karolinska Institute, Stockholm and a Doctoral degree in Physiotherapy from Lulea University of Technology (LTU). My thesis focused on risk and safety analyses, management and interactions between environmental conditions and human behaviour. A particular focus of my research is the significance of the environment, social context and people’s self-efficacy beliefs for physical performance and mobility. Located in the subarctic area of northern Scandinavia, the research activities of my group explore how built outdoor environments & seasonal climate variations, as well as people’s balance control, attitudes & experiences affect how a person feels comfortable to move in the outdoor environment. I am a board member of the Nordic Society for Circumpolar Health (NSCH) (2018-2021), aiming to promote and spread interest in scientific studies of healthcare problems in polar, subpolar, and similar environments.

10_2.jpg
Foto: Peter Rosander
arus.png

Min undervisning

Handleder doktorander och examensarbeten på grund och avancerad nivå samt ansvarar för kurser inriktade mot folkhälsa, ergonomi och hälsa i arbetslivet, dvs om interaktioner mellan människor och miljöer.

Internationell medverkan av lärare i kurser om hälsofrämjande arbetssätt och folkhälsa

LTU_TU%20Health%20dept.jpg

Har medverkat i undervisning och examination i ergonomikurser för studenter vid Teknisk Design:

Kurser jag gått - teorier och metoder

Magisterexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska institutet.

Deltagit i forskarskola Arena Risk och Säkerhet, Luleå tekniska universitet i samverkan med  CRR – the Center of Risk analysis and Risk management.

Tillämpad fysiologi, preklinisk, Uppsala University; Deltagande forskning inom arbetsvetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap, KTH and LTU; 7e Internationella NIVA kursen i säkerhetsforskning, Nordic Institute for advanced training in occupational health, Finland.

Filosofiska aspekter på risk, LTU; Riskanalys och riskhantering i mänskliga system, LTU; Ledning och organisation, LTU; Arbetsfysiology, ergonomi och rehabilitering för företagssjukgymnaster, Umeå Univ and the National institute for working life; Idrottsmedicin för läkare, Umeå Univ; Statistiska metoder och tillämpad multivariat analys, LTU; Kvalitativa metoder med särskild inriktning mot fallstudiemetodik, LTU; Kvalitativ innehållsanalys, LTU; Vetenskapsteori, LTU; Forskningsetik, LTU; IKT i lärandemiljöer, Umeå Univ and LTU.

Handledarutbildning (docentkurs), LTU, Att leda utan chefskap, LTU.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Perceived impact of meteorological conditions on the use of public space in winter settlements (2020)

Larsson. A, Chapman. D
International journal of biometeorology
Konferensbidrag

Climate change and human behaviour (2019)

Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic
Chapman. D, Larsson. A
Ingår i: Adaptation to Climate Change, 2019
Artikel i tidskrift

Gait speed with anti-slip devices on icy pedestrian crossings relate to perceived fall-risk and balance (2019)

Larsson. A, Berggård. G, Rosander. P, Gard. G
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, nr. 14
Konferensbidrag

Safe community walking with anti-slip devices (2019)

The changing face of barriers to soft mobility in winter communities
Larsson. A, Berggård. G, Rosander. P, Gard. G
Paper presented at : EU Falls Festival 2019. Bridging the gap between theory and practice. 1-2 October, Umeå, Sweden.
Artikel i tidskrift

Toward an Integrated Model for Soft-Mobility (2019)

Chapman. D, Larsson. A
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, nr. 19