Annbritt Palo
Annbritt Palo

Annbritt Palo

Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Annbritt.Palo@ltu.se
0920-492513
A2401 Luleå

~~Jag arbetar som universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och som utbildningsledare för språk. År 2013 disputerade jag på avhandlingen Svenskläraren som vision och konstruktion. Innan jag blev universitetslektor arbetade jag som lärare i svenska och franska i grundskolan och i gymnasieskolan, i kommunal vuxenutbildning samt som universitetsadjunkt.
   För närvarande arbetar jag med ett projekt i medielitteracitet och litteraturdidaktik inriktat på hur unga människor under 2000-talet förstår och använder olika slags rum, särskilt virtuella sådana, samt ett pedagogiskt utvecklingsprojekt kring studenters akademiska litteracitet.
   Forskningsmässigt är jag främst intresserad av frågor som rör litteratur och litteraturdidaktik, genus, intersektionalitet, medier och mediedidaktik, men också av literacy samt läroplansteoretiska och allmändidaktiska frågor.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Beyond the Characters and the Reader? (2019)

Digital Discussions on Intersectionality in The Murderer’s Ape
Palo. A, Manderstedt. L
Children's Literature in Education, Vol. 50, nr. 2, s. 125-141
Artikel i tidskrift

Protest and Apology in the Arctic (2019)

Enacting Citizenship in Two Recent Swedish Films
Kokkola. L, Palo. A, Manderstedt. L
Humanities, Vol. 8, nr. 1
Konferensbidrag

More than an Arena for Communication and Sharing Practices (2018)

A Meta-Analysis of Young Readers’ Use of Digitized Media
Manderstedt. L, Palo. A
Paper presented at : 4th International Conference on Theory & Practice (ICTP), Asia Pacific Institute of Advanced Research, Adelaide, Feb 9-10, 2018
Artikel i tidskrift

Why become a teacher? (2018)

Student teachers’ perceptions of the teaching profession and motives for career choice
Bergmark. U, Lundström. S, Manderstedt. L, Palo. A
European Journal of Teacher Education, Vol. 41, nr. 3, s. 266-281