Johan Frishammar
Johan Frishammar

Johan Frishammar

Professor
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
johan.frishammar@ltu.se
0920-491407
A3213 Luleå

Bakgrund

Född 1973 i Stockholm. Ekonomie magister 2000, teknologie licentiat 2003, och teknologie doktor 2006. Docent i industriell organisation 2009. Professor i industriell organisation vid Luleå tekniska universitet 2011, med placering på ämnet entreprenörskap & innovation. Gift med Åsa och pappa till Filippa och Herman. Spelar gärna golf och åker skidor på fritiden, både utför och på längden.

Forskning

Min forskning berör ledning och organisering av innovation i projekt, på företagsnivå, och i samarbeten mellan företag och andra organisationer. Nuvarande och pågående projekt inbegriper bland annat innovation i ”tidiga faser”, modeller för öppen- och distribuerad innovation, kunskapsöverföring och kunskapsläckage i gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt, interorganisatoriska samarbetsrelationer vid utvecklandet av ny processteknologi, processer för både produktutveckling och processutveckling, nya affärsmodeller, och licensiering av teknologi. Projektledare för ett flertal forskningsprojekt, finansierade av bland annat Vinnova, Stiftelsen för Strategisk Forskning, och näringslivet, bland annat i samarbete med Boliden AB, Höganäs AB, LKAB, och SSAB. Har publicerat i ett flertal ledande internationella tidskrifter, bland annat California Management Review, Journal of Product Innovation Management, IEEE Transactions on Engineering Management, Technovation, Journal of Engineering and Technology Management, International Studies of Management and Organization, Technological Forecasting & Social Change, Technology Analysis & Strategic Management, Journal of Small Business Management och International Journal of Technology Management.

Utbildning/samverkan

Verksamhetsledare för centrumbildningen Promote vid Luleå tekniska universitet, en multi-disciplinär forskargrupp med intresse för innovation och teknologiutveckling i processindustri. Har erfarenhet av utbildning inom organisationsteori, management, teknologiutveckling, strategi, vetenskapsteori och innovationsledning på både grundläggande och avancerad nivå, samt direkt mot industrin. Undervisar även på forskarutbildningen, bland annat i management och organisation. Handleder examensarbeten på både ekonomprogrammet och civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, samt handleder doktorander. Utbildningsledare för forskarutbildningen (samtliga doktorandprogram) på ETS.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Knowledge-based Perspective on System Weaknesses in Technological Innovation Systems (2019)

Frishammar. J, Söderholm. P, Hellsmark. H, Mossberg. J
Science and Public Policy, Vol. 46, nr. 1, s. 55-70
Rapport

Handbok för examensarbeten (2019)

Thorgren. S, Frishammar. J
Artikel i tidskrift

How Individuals Engage in the Absorption of New External Knowledge (2019)

A Process Model of Absorptive Capacity
Sjödin. D, Frishammar. J, Thorgren. S
The Journal of product innovation management, Vol. 36, nr. 3, s. 356-380
Artikel i tidskrift

Idea generation and open innovation in SMEs (2019)

When does market‐based collaboration pay off most?
Gama. F, Frishammar. J, Parida. V
Creativity and Innovation Management, Vol. 28, nr. 1, s. 113-123
Artikel i tidskrift

Independent Distributors in Servitization (2019)

An Assessment of Key Internal and Ecosystem-related Problems
Hullova. D, Laczko. P, Frishammar. J
Journal of Business Research, Vol. 104, s. 422-437