Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

Professor
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
kristina.l.nilsson@ltu.se
0920-491678
F241 Luleå

Kristina L Nilsson är arkitekt SAR/MSA, professor i Arkitektur, bitr. vetenskaplig ledare för LTU’s starka forsknings- och innovationsområde Attraktivt samhällsbyggande, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA’s avd. Samhällsbyggnad, styrelseledamot i Nationellt renoveringscentrum, samt samt ledamot av ledningsgruppen för Hjalmar Lundbohms Research Centre.

Kristina har forskningsinriktning inom planering och planeringsprocesser för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Hon leder bl. a. forskningsprojekt inom planering, urban design och byggande/ombyggnad anpassad till förändringar och säsongsvariationer i klimatet, energieffektivisering av kulturhistorisk bebyggelse samt bevarande av arkitektoniska och kulturhistoriska värden vid renovering och ombyggnad. Hon har lång erfarenhet både som forskare och som yrkespraktiserande arkitekt. Kristina har god kontakt med flera universitet/högskolor i Sverige genom arkitektexamen från Chalmers, doktorsexamen från KTH, samt genom att tidigare ha arbetat på Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola och Landskapsarkitektur vid SLU-Ultuna. Kristina var president i European Association of European Schools of Planning (AESOP) under åren 2010-2012 och är svensk representant i ledningsgruppen för det nordiska nätverket för planeringsforskning PLANNORD. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Winter City Urbanism (2019)

Enabling All Year Connectivity for Soft Mobility
Chapman. D, Nilsson. K, Rizzo. A, Larsson. A
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, nr. 10
Artikel i tidskrift

Complementary governance for sustainable development in transport (2018)

the European TEN-T Core Network Corridors
Öberg. M, Nilsson. K, Johansson. C
Case Studies on Transport Policy, Vol. 6, nr. 4, s. 674-682
Artikel i tidskrift

Considering landscape in strategic transport planning (2018)

Löfgren. S, Nilsson. K, Johansson. C
Transportation Research Part D, Vol. 65, s. 396-408
Konferensbidrag

Improving the energy efficiency of built heritage in cold regions: Issues and opportunities (2018)

Luciani. A, Nilsson. K, Lidelöw. S, Bhattacharjee. S, Örn. T
Ingår i: Conference Report. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26th to 27th, 2018., s. 182-190, 2018