Kerstin Ramser
Kerstin Ramser

Kerstin Ramser

Professor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kerstin.ramser@ltu.se
0920-491648
E107 Luleå

Om mig

Efter att ha levt största delen av mitt liv i Schweiz flyttade jag 1996 till Göteborg för att läsa fysik vid Göteborgs universitet. 2001 blev jag antagen som doktorand på Chalmers tekniska högskola. 2006 disputerade jag och flyttade äntligen till Luleå.

Vid LTU jobbar jag som professor i experimentell mekanik.

Min forskning handlar dels om att hitta nya metoder för att undersöka enstaka neuroner under syrefattiga förhållandet och dels om att utveckla snabba sensor för cancerdetektion. Mitt intresse ligger inom optisk spektroskopi, optisk manipulation och mikrofluidik, se

https://www.ltu.se/research/subjects/Experimentell-mekanik/Forskningsprojekt

Utbildning

2000 Filosofie magisterexamen i fysik, Göteborg University med titeln "Bio-imaging of Oxygen Uptake in Red Blood Cells"

2003 Filosofie Licentiatexamen, "Optical Manipulation and Spectroscopy of Single Cells and Nanoparticles in Solution"

2006 Filosofie Doktorsexamen, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet "Optical Manipulation and Spectroscopy of Single Functional Globin-containing cells in Microfluidic Systems"

2009 Lärarexamen med gymnasiebehörighet Ma/Fy

2010 Docent i medicinsk teknik vid Luleå tekniska Universitet

Invited talks:

"Resonance Raman spectroscopy of single functional erythrocytes: Importance of photo and substrate induced effects"
Second International Conference on Biomedical Spectroscopy London, 5-8 July 2003

"A resonance Raman study of the oxygenation cycle of hemoglobin within optically trapped single red blood cells in a microfluidic system"
ONE-DAY SYMPOSIUM New Frontiers in Heme and Heme-Protein Research
Promotiezaal Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, April 2004

"Optical spectroscopy and manipulation of single functional heme-containing cells in microfluidic systems"
Seminar series ”FYFA forum” at the Integrative Physiology Group, Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, May 2006

"One for All and All for One: The Power of Combining Optical Manipulation, Optical Spectroscopy and Microfluidics"
ibio-2008 Focused Event for Industrial Biotechnology, New Century Grand Hotel Hangzhou, China, 2008

"Fiber Optical Raman Spectroscopy Combined with Tactile Resonance Sensor Technique for Prostate Cancer Detection during Surgery – First Results from a Clinical Study" Optics and Photonics in Sweden (OPS) conference 2014, Göteborg

Publikationer

Artikel i tidskrift

High-Density Plasmonic Nanoparticle Arrays Deposited on Nanoporous Anodic Alumina Templates for Optical Sensor Applications (2019)

Malinovskis. U, Poplausks. R, Erts. D, Ramser. K, Tamulevičius. S, Tamulevičienė. A, et al.
Nanomaterials, Vol. 9, nr. 4
Artikel i tidskrift

On-line Raman spectroscopic study of cytochromes’ redox state of biofilms in microbial fuel cells (2019)

Krige. A, Sjöblom. M, Ramser. K, Christakopoulos. P, Rova. U
Molecules, Vol. 24, nr. 3
Artikel i tidskrift

Development of a Gas-Tight Microfluidic System for Raman Sensing of Single Pulmonary Arterial Smooth Muscle Cells Under Normoxic/Hypoxic Conditions (2018)

Knoepp. F, Wahl. J, Andersson. A, Borg. J, Weissmann. N, Ramser. K
Sensors, Vol. 10
Konferensbidrag

Effects of pyrolysis oil recycling and reaction gas atmosphere on the physical properties and reactivity of charcoal from wood (2018)

Phounglamcheik. A, Wang. L, Romar. H, Broström. M, Ramser. K, Skreiberg. Ø, et al.
Paper presented at : 22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, Kyoto, Japan, 3-8 June 2018
Konferensbidrag

Measurement of selective species concentration using spectroscopic holography (2018)

Amer. E, Gren. P, Ramser. K, Sjödahl. M
Ingår i: Speckle 2018, VII International Conference on Speckle Metrology, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, 108340P