Kentaro Umeki
Kentaro Umeki

Kentaro Umeki

Professor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kentaro.umeki@ltu.se
0920-492484
E148 Luleå

Allmänt

Kentaro Umeki, född 1982 i Miyazaki, Japan, är biträdande professor (docent) i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Umeki är också en laboratoriechef och forskningskoordinator av termokemisk omvandling område vid Avdelningen för Energivetenskap. Han tjänstgör för närvarande som Subject Assistant Editor för Applied Energy (Elsevier Inc., IF = 7.182) och styrelseledamot för Svenska Föreningen för Förbränningsforskning.

Hans forskningsintressen är termokemisk omvandling av biomassa som alternativa energiprocesser till fossila baserad teknik. Umeki tjänade doktorsexamen i miljövetenskap och teknik under 2010 efter att tjäna kandidat i maskinteknik 2005 och civilingenjör i Environmental Science and Technology 2007, allt från Tokyo Institute of Technology, Japan. Han fick forskningsstipendier från Japan Society for the Promotion of Science (2008-2010) under sin doktorandstudier och Canon Foundation in Europe (2010-2011) under sin postdoc forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige. Han var gästforskare vid Korean Institute of Machnery and Materials in 2007-2008 (5 månader) och vid Monash University, Australien in 2011 (6 veckor). Han tilldelades en bästa pappers utmärkelse (6th International Conference on Fluid and Thermal Energy, 2009), en bästa granskare utmärkelse (Applied Energy, Elsevier Inc., 2012), Nytänkande yngre forskare (Norrbottens Forskningsråd, 2015), och Gunnar Öquist Fellow (Kempe stifleslesen, 2016).

Umeki arbetade som forskarassistent vid LTU från 2011, och blev biträdande professor tillika docent 2015. Han har publicerat >30 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, en bok kapitel, och >55 konferensbidrag.

 

Forskningsområde

Termokemisk omvandling av biomassa, modellering och simulering, kemisk reaktionsteknik

 

Undervisning

F7010T Bränslen, förbrännings- och förgasningsteknik; F7011T Energitekniska anläggningar och systemteknik; F7034T Bränslen; W0020T energianläggning Analyser

 

Intressen

Matlagning, DIY (gör-det-själv), resor, basket, cickla och umgänge

Publikationer

Artikel i tidskrift

Prediction of fast pyrolysis products yields using lignocellulosic compounds and ash contents (2020)

Trubetskaya. A, Timko. M, Umeki. K
Applied Energy, Vol. 257
Artikel i tidskrift

A Shortcut Method to Predict Particle Size Changes during Char Combustion and Gasification under regime II Conditions (2019)

Kreitzberg. T, Phounglamcheik. A, Haugen. N, Kneer. R, Umeki. K
Combustion Science and Technology
Artikel i tidskrift

Categorization of tars from fast pyrolysis of pure lignocellulosic compounds at high temperature (2019)

Trubetskaya. A, Souihi. N, Umeki. K
Renewable energy, Vol. 141, s. 751-759
Artikel i tidskrift

Conversion Characteristics of Alternative Reducing Agents for the Bath Smelting Processes in an Oxidizing Atmosphere (2019)

Lotfian. S, Ahmed. H, Umeki. K, Samuelsson. C
Journal of Sustainable Metallurgy, Vol. 5, nr. 2, s. 230-239
Artikel i tidskrift

Effect of potassium impregnation on the emission of tar and soot from biomass gasification (2019)

Bach-Oller. A, Fursujo. E, Umeki. K
Energy Procedia, Vol. 158, s. 619-624