Hoppa till innehållet

Trendbrott – fler killar väljer lärarutbildning

Publicerad: 20 september 2017

Luleå tekniska universitets kompletterande pedagogiska utbildning är populär – inte minst bland män, som är i majoritet bland de nya studenterna höstterminen 2017.
– Det är ett trendbrott, säger Lisbeth Lindström, programmets utbildningsledare och biträdande professor i pedagogik.

Kvinnodominansen är stor i den svenska lärarkåren. SCB:s senaste siffror över lärarkårens sammansättning (från hösten 2015), visade att 76 procent av lärarna i grundskolan är kvinnor. Enligt samma kartläggning har andelen manliga lärare i Sverige minskat de senaste 25 åren. I ljuset av den stora lärarbristen har röster länge höjts för att öka andelen män på lärarutbildningarna.

På Luleå tekniska universitets kompletterande pedagogiska utbildning (KPU), som riktar sig mot personer som redan har akademiska studier inom ett undervisningsämne i gymnasieskolan eller grundskolans år 7-9, är dock männen i majoritet. Bland studenterna som börjat på programmet höstterminen 2017 är 38 av de totalt 62 registrerade män. Höstterminen 2016 började 26 kvinnor och 23 män på utbildningen.

– Det är ett trendbrott. Vi har länge jobbat för att få fler män till skolan och det är väldigt roligt att så många killar nu börjat på denna utbildning. Förhoppningsvis kommer ännu fler att upptäcka vilket spännande och intressant jobb det är att vara lärare. Det är också en utbildning som ger jobb – arbetsmarknaden för lärare är mycket god, säger Lisbeth Lindström.

Vill undervisa på gymnasiet

Petter Esberg, 35, från Boden är biolog och har tidigare arbetat på bland annat Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet. Efter att ha vikarierat som lärare bestämde han sig för att söka in på Luleå tekniska universitets kompletterande pedagogiska utbildning, som omfattar tre terminer. Hans mål är att undervisa i biologi och naturkunskap på gymnasiet när han är klar.

– Att utbildningen ges på distans var en förutsättning för att jag skulle börja läsa, eftersom jag även jobbar parallellt.

Petter Esberg säger att läraryrket nog kan bli ett kall för honom.

– Inom både biologi och naturkunskap finns det kunskapsluckor i samhället, vilket i slutänden ofta leder till ökade kostnader. Det känns både meningsfullt och roligt att bli lärare inom dessa ämnen.

Lisbeth Lindström framhåller 26 procent av studenterna som höstterminen 2017 börjat på universitetets KPU bor i Norrbotten, jämfört med 18 procent året innan.

– Det blir ett bra lärartillskott till regionen, säger hon.

I media:

Taggar