Hoppa till innehållet
elbilLarge.jpg

Tyst elbil målet för ljudforskare

Publicerad: 11 mars 2014

På LTU pågår forskning om var ljudet i elbilar uppstår och hur buller kan dämpas för att inte vara störande för föraren.

Elbilar låter väl inget? Jodå – det gör de och för bilindustrin handlar det nu om att skaffa kunskap hur man kommer åt ljudproblemen.

Elbilar låter lite vid låga farter men i högre farter ökar även bullret som överförs via luften eller bilens chassi och kaross till föraren. En viktig bullerkälla är motorns yta och de infästningspunkter där motorn sitter fast.

David Lennström forskar på Luleå tekniska universitet samtidigt som han arbetar på Volvo Cars.

-  Acceptansen för ljudstörningar hos de som kör el- eller hybridbilar är lägre än för vanliga bilar, säger David Lennström vars forskning ska leda till bättre kravspecifikationer för underleverantörer som bygger motorer för el- och hybridbilar åt Volvo Cars. De här bilarna alstrar nya typer av ljud som är högfrekventa och stör på ett annat sätt. Nu behöver vi  ny kunskap om detta för att kunna möta bilköparnas önskemål .

Ett målljud som anger en ljudbild som bedöms vara acceptabel för kunden har identifierats bl a genom lyssningstest i studio. Målljudet är uppmätt med psykoakustiska mätmetoder som anger såväl ljudfrekvenser och hur dessa upplevs av människan.  David Lennström har även mätt vibrationer på motorn och inne i bilen.

- Mätresultaten jämförs med en modell för hur mycket tonkomponenterna från elmotorn får sticka ut från bakgrundsbruset,säger David Lennström.

Forskning inom området teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet omfattarfrämst tillämpningar inom fordonsakustik och byggnadsakustik. Forskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.

david.lennstrom@volvocars.com

Kontakta forskare inom teknisk akustik