Hoppa till innehållet
EU-flagga  Foto: Pixabay

Universitetet blir nytt Europauniversitet

Publicerad: 10 juli 2020

Luleå tekniska universitet och fyra andra svenska lärosäten har utsetts till nya Europauniversitet inom ramen för en satsning från EU-kommissionen.

Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska dels stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten. 

– Vi har blivit Europauniversitet som del i en rymdsatsning som heter European Space University of Earth and Humanity, där vi samarbetar med fyra andra universitet i Polen, Tyskland, Luxemburg och Frankrike, säger prorektor Pär Weihed.
– Det är väldigt roligt och viktigt för oss. Vi är Sveriges rymduniversitet och det här stärker vårt europeiska samarbete på området. Ökad internationalisering är också en viktig del i vårt visionsarbete.

"En prestigesatsning"

I Europa finns nu totalt 41 Europauniversitet, varav 11 svenska. Utöver Luleå tekniska universitet är Chalmers, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet och Uppsala universitet nyutsedda. Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet är med sedan pilotomgången 2019.

– Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet. Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks, säger Karin Röding, general­direktör för UHR, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten

– Jag är mycket nöjd med det breda urval av lärosäten i medlemsländerna och andra länder som nu är en del av de 41 Europauniversiteten, säger EU:s utbildningskommissionär Mariya Gabriel.

I media:

Taggar