Hoppa till innehållet
EUs råvarusatsning
Miljarder satsas på EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS” där Luleå med Luleå tekniska universitet får en nyckelroll. Foto LTU.

Universitetet i miljardsatsning från EU

Publicerad: 10 december 2014

Luleå med Luleå tekniska universitet är en av sex orter i Europa som får ansvar för en del av Europeiska unionens hittills största råvarusatsning ”RawMatTERS”. En satsning som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb. Det står klart efter ett beslut inom European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Johan Sterte, universitetets rektor
Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet. Foto Tomas Bergman

– Att få ansvar för en viktig del av EU:s råvarusatsning är ett kvitto på att universitetets forskning inom råvaruområdet är av högsta internationella klass. Det visar också att norra Skandinavien är ett område med hög industriell kompetens på området. Vi får dessutom goda förutsättningar för en kraftfull satsning framåt för universitetet, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Det industridrivna konsortiet Raw MatTERS består av 116 partners; global industri, världsledande forskningsinstitut och universitet från sammantaget 22 länder. Initiativet är en del av EU:s arbete med att etablera Knowledge and Innovation Communities (KIC) inom strategiska områden för Europa. EIT har sedan tre år tillbaka etablerat KIC:ar inom områdena klimatförändringar, förnybar energi samt IKT (informations och kommunikationsteknologi). Nu har EIT alltså utsett Raw MatTERS för att driva en KIC inom primära råvaror.

– Detta är en unik möjlighet för den europeiska råmaterialsektorn – en möjlighet som partnerskapet inom konsortiet är väl medvetna om. Jag är övertygad om att alla partners kommer att bidra till att sätta fart på innovation och excellens över hela Europa, säger professor Jens Gutzmer vid Helmholtz-Zentrum som är koordinator för RawMaTERS.

Konsortiet har en bred täckning över hela värdekedjan och betraktas som det starkaste partnerskap som hittills etablerats inom råmaterialsektorn. Genom partnerskapet ska innovationsförmågan inom sektorn stärkas, bland annat med nya hållbara lösningar, produkter och tjänster. En annan viktig uppgift för RawMatTERS är att göra sektorn mer attraktiv för unga personer. Det genom att utveckla Master- och doktorandprogram i nära samarbete mellan utbildning, forskning och industri.

Pär Weihed Luleå tekniska universitet
Pär Weihed, professor vid Luleå tekniska universitet och ordförande i Northern Co-location, Raw MatTERS.

– Här kommer vårt universitet med sin erkända kompetens inom området, att få en väldigt viktig uppgift i den nordligaste noden. Det är också därför som vi lagt ner mycket arbete och omsorg på att EU:s råvarusatsning ska bli verklighet, säger Per Weihed professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet samt ordförande för den nordligaste noden.

Fakta

RawMatTERS kommer att ha sitt huvudkontor i Berlin och sex noder i lika många europeiska städer varav Luleå är en. Var och en har ansvar för olika inriktningar inom råmaterialområdet. Luleå tekniska universitet kommer att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa. De övriga städerna är Wroclaw, Polen, Espoo, Finland, Leuven, Belgien, Metz, Frankrike och Rom i Italien

Kontaktpersoner

Pär Weihed, professor vid Luleå tekniska universitet och ordförande i Northern Co-location, Raw MatTERS - telefonnummer 0920-49 13 71, 070-673 7077
Jenny Greberg, Chief Educational Officer KIC Interim Management team och lektor vid Luleå tekniska universitet 0920-49 28 40, 070-641 2840
Maria Magdalena Holmgren, internationell projektledare och koordinator för Northern Co-location , 0920-492382, 070 6161961