Hoppa till innehållet
Malin Malmström, Jeaneth Johansson
Forskarna Malin Malmström och Jeaneth Johansson visar på skillnader i hur ekonomiskt stöd till entreprenörer fördelas. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Uppmärksammad forskning om stereotypa bilder av företagare

Publicerad: 30 maj 2017

Anrika Harvard Business Review uppmärksammar forskning från Luleå tekniska universitet om hur stereotypa uppfattningar om kvinnors och mäns entreprenöriella förutsättningar styr fördelningen av ekonomiskt stöd.

Det är Luleåforskarna Jeaneth Johansson, Malin Malmström och Joakim Wincent som i ett omfattande forskningsprojekt studerat vad som sägs i de rum där beslut om offentlig finansiering tas. Forskningen har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Forskarnas viktigaste slutsats är att stereotypa uppfattningar om kvinnors och mäns förmåga att driva företag förhindrar finansiärer att satsa på den företagare som har högst potential att lyckas.

Hur finansiärerna talar om kvinnors och mäns potentiella förmåga att lyckas som entreprenör uttrycks sammanfattningsvis som att en riktig entreprenör är en man och inte en kvinna. '

Samma bedömningskriterier tar sig uttryck i olika sätt att bedöma kvinnor respektive män. Några exempel på hur man uttrycker sig där beslut om finansiering tas, är att en ung manlig entreprenör ses som lovande medan en ung kvinna bedöms vara ung och oerfaren eller att en försiktig man är stabil och eftertänksam medan motsvarande bedömning av kvinnan kan bli att hon anses rädd och inte vågar ta för sig

– Vi pratar om jämställdhet för bättre business, säger professor Jeaneth Johansson. Det handlar om att ta tillvara alla resurser och all kompetens för att öka företags möjlighet att växa och leva vidare. När stereotyper tillåts styra fördelningen av ekonomiskt stöd finns risk för att finansiärerna satsar på företag med för låg potential i stället för de som har störst möjlighet att lyckas.

– Genom att vi kan se strukturerna går det också att genomföra förändringar, det händer mycket runt om i Sverige på den fronten. Finansiärerna själva har börjat ta tag i den här frågan och arbetar mycket för att få till stånd förändringar.

I forskarteamet har, förutom kompetens inom området innovation och design, även en forskare från språkområdet bidragit med lingvistiska analyser med fokus på språk och genus.

Artikeln i tidskriften Harvard Business Review

I media