Hoppa till innehållet
LTU får toppbetyg för språkutbildning

Utbildning får toppbetyg av Högskoleverket

Publicerad: 19 december 2012

Engelska språket som ett ämne vid Luleå tekniska universitet får toppbetyg i en ny kvalitetsgranskning av Högskoleverket (HSV). Betyget som myndigheten avgett i en ny granskningsomgång är ”Mycket hög kvalitet” för utbildningen, vilket bekräftar att det kvalitetsarbete som sker vid LTU ger resultat.

Johan Sterte, rektor LTU
Johan Sterte, rektor vid LTU

- Det är fjärde gången på ganska kort tid som Högskoleverket  ger Luleå tekniska universitet det allra högsta betyget för kvalitet på en utbildning och ingen är gladare än jag för detta. Det visar att vi har ett mycket positivt klimat inom LTU med en hög ambition i att bli allt bättre, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet är ett av tre lärosäten i landet som fått det allra högsta betyget för kvalitén på utbildningen i ämnet engelska på kandidatnivå.   Det samlade omdömet från Högskoleverkets bedömargrupp till utbildningen i engelska vid Luleå tekniska universitet är att den håller ”Mycket hög kvalitet”. Att studenterna har Kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, om vetenskaplig grund, om viktiga metoder är några, aspekter som bedömargruppen lyfter fram. Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning är andra aspekter som lyfts fram i värderingen. 

Catherine Norberg, biträdande professor vid LTU
Catherine Norberg, biträdande professor vid LTU

Cathrine Norberg som är biträdande professor vid LTU och ny ordförande i universitetets filosofiska fakultetsnämnd, har deltagit aktivt i det kvalitetsarbetet som föregått HSV: s bedömning. Hon menar att utlåtandet visar att ämnet är välorganiserat med en tydlig inriktning mot förbättring. Ett väl fungerande arbetslag med god pedagogisk förmåga i kombination med specialistkompetens inom sina respektive ämnesområden ligger bakom detta.

- Det resulterar i att studenterna har såväl goda språkliga som vetenskapliga kunskaper inom ämnet, säger Cathrine Norberg.