Hoppa till innehållet
studenter

Ämneslärarutbildningen får omdömet hög kvalitet

Publicerad: 21 juni 2021

UKÄ har granskat ämneslärarutbildningen, inriktning matematik och samhällskunskap. Nu har det slutliga resultatet kommit – UKÄ gör bedömningen att utbildningen har hög kvalitet.
– ­Jag är glad att det arbete som har lagts ner gett bra resultat. Det ger förutsättningar för en fortsatt intensiv utveckling, säger Annbritt Palo, utbildningsledare.

En projektgrupp bestående av huvudutbildningsledare Anna Öqvist, avdelningschef Maria Johansson, biträdande professorn Lena Manderstedt och utbildningsledaren Annbritt Palo, har ansvarat för arbetet. Samtidigt vill Annbritt Palo poängtera att det är många som har bidragit i arbetet med att stärka och kvalitetssäkra inriktningarna av programmet.
– Förutom personal här på institutionen för hälsa, lärande och teknik är det även personer från teknikvetenskap och matematik, samt ekonomi, teknik, konst och samhälle som medverkat, säger Annbritt Palo.

Hon konstaterar också att utveckling av programmet är ett ständigt pågående arbete.
– Det ser jag fram emot, säger hon.

Tackar alla

Även Anna Öqvist, huvudutbildningsledare vid institutionen HLT är nöjd.
– Jag är glad och stolt. Det är ett gediget arbete som ligger bakom det här. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt har medverkat till att vi nått omdömet hög kvalitet, säger Anna Öqvist.

Annbritt Palo

Annbritt Palo, Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk

Telefon: 0920-492513
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar