Anna Schylander LTU 2019

Arkitektur på Mars

Publicerad: 7 mars 2019

Anna Schylander har i sitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet inom arkitektur valt att undersöka möjligheten att bygga ett hus på planeten Mars. I hennes byggnad används befintlig teknik, Building-integrated photovoltaics (BIPV), för solceller som energikälla.

– Jag har ett enormt intresse för rymden och skulle gärna jobba inom rymdsektorn och det är anledningen till mitt val av examensarbete. Jag börjar mitt nya jobb redan på måndag - och det blir hos Swedish Microwave i Motala som bland annat arbetar med teknik för satellitkommunikation, säger Anna Schylander.

De ständigt ökande utmaningarna som vi står inför med vår förbrukning av resurser på jorden är faktorer som har lett till att forskare visat intresse för att studera möjligheterna för människors livsmiljö på andra himlakroppar. Mars är en stenplanet och ligger på ett sådant avstånd från solen att det kan vara möjligt för framtida bosättningar med rätt teknik och lösningar. Framtida expeditioner till Mars förlitar sig på solpaneler som primär energikälla.

Arkitektur på Mars

Miljövänlig teknik

– Att nyttja byggnadsintegrerade solceller är en lösning som minskar både byggnadens energiförbrukning och omfattningen av miljöskador som fossila bränslen orsakar på jorden. Detta leder till omfattande möjligheter att undersöka hur vi kan öka användningen av förnybar energi med hjälp av ny teknik utvecklad för användning på jorden men även för användning inom rymdindustrin, säger Anna Schylander.

Anna Schylanders examensarbete bygger på litteraturstudier, intervjuer och beräkningar. Aspekter som måste beaktas för att bygga med integrerade solceller på en byggnads klimatskal på Mars är många. Några av de mest avgörande är: damm-avlagring och damm i atmosfären, ett klimat mycket låga temperaturer, byggnadens plats på planeten samt mängden energi som tillhandahålls av Mars avstånd till solen.

– De största utmaningarna är klimatet på mars med sandstormar som kan pågå i månader och mycket stora temperaturskillnader. Solpanelerna måste kunna rengöras om de täcks av damm, säger Anna Schylander.

En relativt omfattande hypotes

Används BIPV på en byggnad på Mars nås maximal effekt om byggnaden är så nära ekvatorn som möjligt tack vare den stora mängden solljus som når ytan. Om BIPV faktiskt skulle kunna användas på Mars yta är fortfarande en relativt omfattande hypotes.

– Studier om Mars och andra planeter tenderar att resultera på detta sätt på grund av de många osäkerheter som inte kan bevisas innan människor faktiskt kommer till planeten eller då detaljerade experiment och tester har kunnat genomföras och analyseras. säger Anna Schylander.

I media

Thomas Olofsson

Olofsson, Thomas -

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493662
Rum: F946 - Luleå»