Carina Nilsson
Carina Nilsson

Carina Nilsson

Universitetslektor, Samordnare för kliniska adjunkter Norrbottens kommuner
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
carina.i.nilsson@ltu.se
0920-493816
E1004b Luleå

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Användning av informations- och kommunikationsteknik som stöd inom hemsjukvård (2017)

Nilsson. C
Ingår i: Hemsjukvård
Konferensbidrag

CCNs experiences of nursing trauma patients (2017)

Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
Paper presented at : 7th EfCCNa Congress, Belfast, Northern Ireland, 15-18 February
Artikel i tidskrift

The helicopter as a caring context (2017)

Experiences of people suffering trauma
Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
International Emergency Nursing, Vol. 32, s. 34-38
Artikel i tidskrift

Experiences of nursing patients suffering from trauma (2016)

preparing for the unexpected: a qualitative study
Sandström. L, Nilsson. C, Juuso. P, Engström. Å
Intensive & Critical Care Nursing, Vol. 36, s. 58-65
Artikel i tidskrift

Meanings of balance for people with long-term illnesses (2016)

Nilsson. C, Lindberg. B, Skär. L, Söderberg. S
British Journal of Community Nursing, Vol. 21, nr. 11, s. 563-567