Eva Nyman
Eva Nyman

Eva Nyman

Gruppchef, Pedagogiskt stöd och användarsupport
Luleå tekniska universitet
Universitetsbiblioteket, VSS Forskningsstöd, vetenskapliga e-resurser och system
Verksamhetsstöd
Eva.Nyman@ltu.se
0920-491001
B1227 Luleå

Under perioden augusti 2019 fram till mars 2020 arbetar jag som tillförordnad chef för universitetsbiblioteket vilket innebär ett övergripande ansvar för alla bibliotekets verksamheter inklusive den ombyggnation som pågår i lokalerna nu under hösten.

Om du har frågor som specifikt rör bibliotekets pedagogiska stöd och användarsupport finns där en tillförordnad gruppchef att kontakta, Teresa Pettersson. 

Välkommen med dina frågor!