Karin Habermehl-Cwirzen
Karin Habermehl-Cwirzen

Karin Habermehl-Cwirzen

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Byggmaterial
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
karin.habermehl-cwirzen@ltu.se
0920-493509
F926 Luleå

Karin Habermehl-Cwirzen, ursprungligen från Tyskland, började vid LTU i början av 2016. Hon har en lång erfarenhet av byggnadsmaterialforskning, fysik och katalys och hennes forskning fokuserar på miljövänliga byggmaterial.

Hon tog civilingenjörsexamen vid TU Darmstadt i Tyskland 1999 och fortsatte sedan sin utbildning vid Tekniska Universitetet i Helsingfors (idag Aalto University) i Finland där hon tog sin doktorsexamen i fysik 2006. Efter sin doktorsexamen har Karin inriktat sin forskning mot byggnadsmaterial.

Karin Habermehl-Cwirzen är författare till många artiklar. Hon arbetar inte bara med sin egen forskning utan ger också tillbaka till det vetenskapliga samhället. Hon arbetar som biträdande koordinator för projekten Aeolus4Future - med fokus på vindkraft - samt PROLIFE - med fokus på att förlänga livslängden hos gamla stålbroar. Dessutom arbetar hon som granskare för flera vetenskapliga tidskrifter och är en aktiv medlem i ”the Standing Committee on Basic Research and Emerging Technologies Related to Concrete” tillsammans med den amerikanska transportforskningsstyrelsen.

Kontaktinformation: Karin.Habermehl-Cwirzen@ltu.se

Publikationer

Artikel i tidskrift

Autogenous Self-Healing (2019)

A Better Solution for Concrete
Rajczakowska. M, Habermehl-Cwirzen. K, Hedlund. H, Cwirzen. A
Journal of materials in civil engineering, Vol. 31, nr. 9
Artikel i tidskrift

Mechanochemical activation of natural clay minerals (2019)

an alternative to produce sustainable cementitious binders – review
Tole. I, Habermehl-Cwirzen. K, Cwirzen. A
Mineralogy and Petrology, Vol. 113, nr. 4, s. 449-462
Artikel i tidskrift

Piezoresistive Load Sensing and Percolation Phenomena in Portland Cement Composite Modified with In-Situ Synthesized Carbon Nanofibers (2019)

Buasiri. T, Habermehl-Cwirzen. K, Krzeminski. L, Cwirzen. A
Nanomaterials, Vol. 9, nr. 4
Artikel i tidskrift

State of the Art on Sensing Capability of Poorly or Nonconductive Matrixes with a Special Focus on Portland Cement–Based Materials (2019)

Buasiri. T, Habermehl-Cwirzen. K, Cwirzen. A
Journal of materials in civil engineering, Vol. 31, nr. 11
Artikel i tidskrift

Activation of a Raw Clay by Mechanochemical Process (2018)

Effects of Various Parameters on the Process Efficiency and Cementitious Properties
Tole. I, Habermehl-Cwirzen. K, Rajczakowska. M, Cwirzen. A
Materials, Vol. 11, nr. 10