Stefan Lundström
Stefan Lundström

Stefan Lundström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Stefan.Lundstrom@ltu.se
0920-492548
A2412 Luleå

 

Stefan Lundström, docent och biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning

Jag är verksam som forskare, lärare, handledare och utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Min forskning handlar främst om lärande med utgångspunkt i fiktioner, i och utanför skolsammanhang. En stor del av den undervisning jag bedriver rör utbildning av svensklärare samt kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Jag handleder också doktorander inom ämnet Svenska med didaktisk inriktning.Sedan 2012 är jag utbildningsledare för utbildning på forskarnivå vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande.

 

Pågående forskningsprojekt

Jag är projektledare för forskningsprojektet ”Fiktion och lärande i det nya medielandskapet". Projektet drivs tillsammans med Anette Svensson vid Högskolan i Jönköping. I projektet studeras ungdomars fritidsanvändning av fiktioner i olika medier med lärandeaspekter i särskilt fokus. Dessa resultat relateras sedan till gymnasieskolans användning av fiktioner.

Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet ”Berättelsens värden”, i vilket jag har studerat olika aspekter av dels vilka värden människor i olika åldrar ger de berättelser de använder i olika medier, dels vilka krav berättande i nya medier ställer på användarna. I materialet till detta projekt har spel i olika former varit framträdande och resultaten bidrar därför även till spelforskningsfältet.

 

Tidigare forskning och bakgrund

Mitt avhandlingsprojekt, Textens väg (2007), handlade om texturval i gymnasieskolans svenskämne och om ämnets styrdokument i den svenska skolan. Resultat från projektet finns även presenterade i antologin Makt, mening, motstånd (2009). Tidigare forskning har också avhandlat relationen mellan läroplansreformen 2011 och lärarutbildningen samt om lärarstudenters motiv för att börja utbildningen.

Intresset för mina forskningsområden härstammar från min bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia, men också från ett långvarigt engagemang i ungdomskulturella yttringar, till exempel spel, film, tv och serier.

 

 

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Why become a teacher? (2018)

Student teachers’ perceptions of the teaching profession and motives for career choice
Bergmark. U, Lundström. S, Manderstedt. L, Palo. A
European Journal of Teacher Education, Vol. 41, nr. 3, s. 266-281
Konferensbidrag

Fiktioner och textuniversum (2017)

Lundström. S, Svensson. A
Ingår i: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Textkulturer, Karlstad 24–25 november 2016, s. 157-173, Karlstads universitet, 2017
Artikel i tidskrift

Ungdomars fiktionsvanor (2017)

Lundström. S, Svensson. A
Forskning om undervisning och lärande, Vol. 5, nr. 2, s. 30-51
Konferensbidrag

Gamifying Shakespeare? (2015)

The teaching of literature in new media ecology
Lundström. S
Paper presented at : IAIMTE 2015 : 03/06/2015 - 05/06/2015