Hoppa till innehållet
Foto: ÅsaSvedjeholm
Linda Olofsson, Luleå stift och forskaren Malin Lindberg ska tillsammans utveckla kyrkans sociala innovationskraft Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utvecklar sociala innovationer i kyrkan

Publicerad: 4 februari 2016

Hur sociala innovationer i Svenska kyrkans regi ska utvecklas, bl a för att stödja långtidsarbetslösa och nysvenskar som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, undersöks i ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Luleå tekniska universitet och Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans roll i samhället förändras. Exempel på detta är satsningar som det nationella projektet Mer än jobb. Här samarbetar kyrkan med arbetsförmedlingar för att stötta långtidsarbetslösa på vägen till arbete. I Luleå Stift och projektet Växthuset i Skellefteå pastorat får arbetslösa och långtidssjukskrivna praktik- eller rehabiliteringsplats för att driva upp växter till kyrkogårdar och begravningar. Målet är att tillgodose hela behovet av ettåriga växter. Planer finns även på att tillverka ekologiska urnor av näver.

Linda Olofsson, Luleå stift, arbetar tillsammans med Luleåforskaren Malin Lindberg i ett nystartat projekt för att kartlägga och främja utvecklingen av sociala innovationer som kan skapa praktikplatser, arbetsrehabilitering och arbetstillfällen för utsatta grupper i kyrkans regi.

– Kyrkan har varit relativt isolerad från samhället men idag är samarbete, t ex med forskare och olika utomkyrkliga organisationer, viktigare än tidigare, säger hon. Behovet av integration av nysvenskar på arbetsmarknaden växer. Då blir det intressant för kyrkan att arbeta aktivt med integrering och att samarbeta med nya partners som arbetsförmedlingen, idrottsföreningar eller forskare.

Vid Luleå tekniska universitet finns sedan några år en forskargrupp som studerar villkoren för utveckling av sociala innovationer i olika delar av samhället. I tidigare studier har orienteringsböcker om sociala innovationer ur olika perspektiv tagits fram. Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet leder samarbetet med Svenska kyrkan.

–  Med hjälp av workshops, intervjuer och enkäter ska vi titta på kyrkans processer och infrastruktur som kan stötta social innovation och ta fram modeller och verktyg som passar kyrkans specifika behov, säger hon

Projektet finansieras av Svenska kyrkan och pågår 2015-2016.