Hoppa till innehållet
Professor Joakim Wincent Foto: Luleå tekniska universitet
Joakim Wincent, professor Luleå tekniska universitet som får Nordeas vetenskapliga pris Foto: Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Wincent får Nordeas vetenskapliga pris

Publicerad: 13 november 2015

Joakim Wincent professor och ämnesföreträdare i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet tilldelas Nordeas vetenskapliga pris 2015. Han får priset bland annat för att han på kort tid byggt upp en forskargrupp som gjort sig känd för framgångsrik och produktiv forskning.

– Det är otroligt glädjande och uppskattat. Det är ett väldigt fint pris och det känns speciellt kul att få ta emot det på vår akademiska högtid. Jag har haft förmånen av att jobba med många riktigt duktiga forskare och jag tänker också på dom i detta sammanhang, säger Joakim Wincent

Pristagaren professor Joakim Wincent har sedan tidigare fått ett flertal utmärkelser för sin forskning, exempelvis IDEA Award from Academy of Management. Han har i sin forskningsgärning författat ett hundratal publikationer, varav de flesta publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter. I motiveringen till att han tilldelas Nordeas vetenskapliga pris heter det bland annat att han;

Genom ett mycket aktivt och framgångsrikt arbete har fått flera strategiskt viktiga forskningsanslag, från bland annat Vetenskapsrådet. Detta är något som starkt bidragit till etablerandet av en snabbt växande och produktiv forskargrupp vid Luleå tekniska universitet. Joakim Wincent har varit handledare för doktorander som nu är docenter och professorer med välrenommerad forskning, vilket vittnar om ett framgångsrikt ledarskap.

Priset inrättades 2006 av Nordeas norrlandsstiftelse och tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet. Det ges till forskare med god utvecklingspotential och vars forskningsresultat bidrar till tillväxt och utveckling. Forskaren ska vara en god företrädare för universitetet och prissumman är på 100 000 kronor.

Priskommittén består av universitetets rektor, fakultetsnämndernas båda dekanus samt kontorschefen vid Nordeas kontor i Luleå och en ledamot ur bankens norrlandsstiftelse.

Taggar